Aktualności

Wspólny pomysł na dobrą żywność i rolnictwo

$image_alt
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałkowie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego podpisali 5 sierpnia 2013 roku w Olsztynie porozumienie o współpracy w dziedzinie rolnictwa lokalnego, żywności tradycyjnej i turystyki. Regiony dzięki wspólnemu działaniu chcą w przyszłości pozyskiwać środki unijne na badania naukowe, edukację i promocję oraz kolejne inwestycje w tych branżach gospodarki.

– Dziś mówimy o tym, jak wspierać działania służące rozwojowi rolnictwa lokalnego, żywności regionalnej, promocji  miast  Cittaslow – powiedział marszałek Warmii i Mazur Jacek Protas. –Takie zabiegi sprzyjają budowaniu tożsamości naszych ziem, to sposób na budowanie potencjału, jaki tkwi we wsiach i miasteczkach. Wspólnie łatwiej będzie sięgać po środki unijne przeznaczone w przyszłej perspektywie finansowej na działania ponadregionalne i sieciowanie.
 
Wszystkie trzy województwa to regiony członkowskie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, którą wyróżnia żywność o charakterze lokalnym i tradycyjnym, bazująca na lokalnych surowcach. Ze względu na warunki geograficzno-przyrodnicze przedsiębiorców i rolników łączą podobne zasady uprawy roślin, hodowli zwierząt oraz przetwórstwa żywności.
 
Podczas uroczystości podpisania porozumienia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił: – Tradycyjne rolnictwo może być szansą dla mieszkańców wsi, by pozostali w swoich małych społecznościach. Równie dobrze mogą budować karierę zawodową, zakładać rodziny w swoich lokalnych środowiskach. Pomorze to tygiel kulturowy, ale mieszkańcy poszukują swojej identyfikacji, tożsamości. To porozumienie zapala zielone światło, aby wykorzystać wspólny potencjał regionów.
 
Celem porozumienia jest także podjęcie wspólnych działań dotyczących budowy sieci lokalnych targowisk, zwiększenia oferty branży gastronomicznej, rozwoju agroturystyki
 
– Dzisiejsze spotkanie udowadnia, że zależy nam na rozwoju naszych województw. Porozumienie sprzyja budowaniu tożsamości i wpływa na podniesienie atrakcyjności regionu. Wspólnie również łatwiej sięgać po unijną pomoc – podsumował wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Edward Hartwich.


 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka