Aktualności

Wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/fotokostic

Uchwałą 744/155/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z 12 lipca 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pod nazwą „Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016".

Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert zostały rozpatrzone i ocenione przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, 7 lipca 2016 r., zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale nr 566/147/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z 7 czerwca 2016 r.

Po rozpatrzeniu ofert złożonych w ww. konkursie, Komisja zaproponowała zlecenie realizacji zadania pod nazwą: Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy w roku 2016 Pomorskiej Federacji Sportu. Komisja uznała, iż oferta tego podmiotu przedstawia realizację przedmiotowego zadania w sposób najbardziej kompleksowy. Zaproponowane działania mają zarówno zasięg wojewódzki, jak również dotyczą wielu dyscyplin sportu.

Poniżej formularze 3 dokumentów, których wypełnienie i odesłanie na adres: p.jecek@pomorskie.eu jest niezbędne przy sporządzaniu umów grantowych:

  1.  Opis zadania z harmonogramem
  2.  Kosztorys
  3.  Oświadczenia dot. VAT

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości