Aktualności

Pomorski Broker Eksportowy w Gdyni

Monety euro na wykresie
Fot. ©Depositphotos/Violka08

Agencja Rozwoju Pomorza SA zaprasza pomorskich przedsiębiorców do udziału w konferencji inaugurującej projekt Pomorski Broker Eksportowy, która odbędzie się 12 października 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Podczas konferencji firmom z sektora MŚP zostaną zaprezentowane możliwości pozyskania wsparcia na rozwój działalności eksportowej w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Realizuje go Agencja Rozwoju Pomorza we współpracy z partnerami: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość o. terenowy Gdańsk, Inkubatorem Starter, InvestGDA i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Zaproszeni eksperci podzielą się również wiedzą na temat aktualnych trendów i kierunków rozwoju eksportu

Spotkania z ekspertami

Konferencja rozpocznie się od wystąpienia Grzegorza Sielewicza, głównego ekonomisty Coface. Prelekcja będzie nawiązywała do tematyki  trendów oraz perspektyw rozwoju głównych gospodarek światowych.

Analizę kluczowych kierunków eksportu polskich firm z uwzględnieniem specyfiki oraz potencjału województwa pomorskiego będzie kontynuował Dionizy Smoleń, dyrektor PwC Polska, natomiast kwestie internacjonalizacji w rozwoju firm i regionu omówi  Krzysztof Burkot, również z PwC Polska. 

Blok poświęcony informacji na temat prowadzenia eksportu zakończy panel dyskusyjny, w którym pięciu przedstawicieli pomorskich firm podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności eksportowej oraz pozyskiwaniem kontrahentów. Panel poprowadzi dziennikarz gospodarczy Piotr Świąc.  

Pomorski Broker Eksportowy

W drugiej części konferencji zaplanowano prezentację projektu Pomorski Broker Eksportowy – kompleksowego  systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich firm. Partnerzy projektu, przedstawiciele regionalnych instytucji otoczenia biznesu  przedstawią usługi oraz założenia projektu kierowane zarówno do firm, które nie podejmowały jeszcze działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami, jak i do firm planujących rozwijać prowadzoną już działalność eksportową.

Szczegółowe informacje o konferencji (w tym program oraz regulamin) na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

 

Konferencja Pomorski Broker Eksportowy

  • 12 października 2016 r.
  • godz. 9.00-14.30
  • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
  • Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
  • udział w konferencji jest bezpłatny
 
view szablon artykułu