Aktualności

Wojewoda nie odpowiada? To pytania o błędy wysyłamy do premier Szydło

Radny Bartosz Piotrusiewicz
Radny Bartosz Piotrusiewicz. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Radni PO byli oburzeni, gdy we wtorek, 22 sierpnia 2017 r., po godzinnym wystąpieniu, wojewoda Dariusz Drelich odmówił odpowiedzi na ich pytania i opuścił nadzwyczajną, poświęconą nawałnicy, sesję Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

W przerwie obrad sejmiku odbyło się spotkanie klubu radnych PO. Przygotowali oni oświadczenie, w którym najważniejsze pytania dotyczące błędów rządu w czasie nawałnicy skierowali do premier Beaty Szydło.

Oświadczenie na sesji zostało przedstawione przez radnego Bartosza Piotrusiewicza.

 

Stanowisko radnych Platformy Obywatelskiej
Sejmiku Województwa Pomorskiego


Mija 11. dzień od tragicznej nawałnicy, w której zginęło 6 osób i ucierpiało kilka tysięcy gospodarstw domowych. Do dziś mieszkańcy Pomorza nie otrzymali odpowiedzi na pytania, które w ich imieniu chcieliśmy zadać Panu Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi Drelichowi. W związku z tym, że Pan Wojewoda po wygłoszeniu swojej informacji na nadzwyczajnej sesji odmówił odpowiedzi, kierujemy je do Pani Premier Beaty Szydło.

  1. Dlaczego wojsko zostało wezwane dopiero trzy dni po nawałnicy?
  2. Dlaczego nie podjęto decyzji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej?
  3. Dlaczego system ostrzegania nie zadziałał prawidłowo?
  4. Dlaczego zapomniano o najbardziej poszkodowanych gminach i nie wpisano ich do rozporządzenia określającego wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów i intensywnych opadów lub wyładowań atmosferycznych. Jak mogło do tego dojść podczas procedury legislacyjnej?
  5. Dlaczego Marszałek Województwa Pomorskiego nie został poinformowany o dwóch pierwszych posiedzeniach Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego, co wprost potwierdza panujący w wojewódzkim zespole zarządzania kryzysowego chaos i brak koordynacji?
  6. Dlaczego Pan Wojewoda dopiero 18 sierpnia br., a więc tydzień od katastrofy, występuje do innych służb i instytucji z prośbą o informacje o podjętych przez nie działaniach?
  7. Jakie działania podjął Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i czy zostało uruchomione Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego?
  8. Jak Pani Premier ocenia skrajnie upolitycznione, aroganckie i mijające się z prawdą wystąpienia Pana Ministra Błaszczaka skierowane do samorządów, w tym samorządu wojewódzkiego?
  9. Dlaczego wystarczające środki nie zostały przeznaczone do przywrócenia zasilania w energię elektryczną? 11 dni po nawałnicy nadal ok. 2 tysięcy odbiorców nie ma prądu.

Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania są kluczowe dla oceny działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i oczekują na nie zarówno pomorscy samorządowcy, jak i mieszkańcy Pomorza.

view szablon artykułu