Aktualności

Wiemy, które szpitale na Pomorzu są przyjazne kombatantom. Porozumienie podpisano już po raz drugi

Przedstawiciele podmiotów leczniczych biorących udział w programie Szpital Przyjazny Kombatantom
Przedstawiciele podmiotów leczniczych biorących udział w programie Szpital Przyjazny Kombatantom. Fot. Marcin Szumny

Do projektu Szpitali Przyjaznych Kombatantom przystąpiło 25 podmiotów leczniczych w województwie pomorskim. To placówki w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku i Kościerzynie. Poza tzw. placówkami marszałkowskimi są też szpitale powiatowe m.in. w Bytowie, Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Człuchowie, Miastku, a także zakłady opieki zdrowotnej w Lęborku i Sztumie.

 

Porozumienie pomiędzy podmiotami leczniczymi zostało zawarte 27 lutego 2020 r. W uroczystości wziął udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. To już druga edycja tego projektu. Po raz pierwszy porozumienie zawarto w czerwcu 2010 r. 

 

Na czym polega program?

Program polega na współpracy między podmiotami leczniczymi. Chodzi o uprawnienia związane z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do pacjentów posiadających status kombatantów. Program jest realizowany już po raz kolejny. W pierwszej edycji wzięły udział praktycznie tylko tzw. marszałkowskie podmioty lecznicze.  Do tegorocznej edycji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprosił też inne szpitale znajdujące się w naszym regionie. – Cieszę się, że tyle podmiotów medycznych wyraziło wolę podpisania porozumienia i bierze udział w projekcie Szpitala Przyjaznego Kombatantom. To gest naszej wdzięczności dla kombatantów, którzy walczyli o wolną Polskę – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Jesteście tymi, bez których wolna i demokratyczna Rzeczypospolita nie byłaby możliwa. Dzięki Waszej ofiarności, poświęceniu i zaangażowaniu, następne pokolenia mogą korzystać ze wszystkich zdobyczy demokracji – zwrócił się do kombatantów marszałek Struk. 

– Porozumienie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom kombatantów i problemom nieprzestrzegania ustawy, jakie nam zgłaszali oraz na jakie byli narażeni – mówiła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Zawarte między podmiotami leczniczymi z województwa pomorskiego porozumienie pozwoli na spopularyzowanie wiedzy na temat prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, w oparciu o wymianę między podmiotami leczniczymi wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie odnoszącym się do realizacji celów umowy. Wyznaczeni w poszczególnych podmiotach leczniczych koordynatorzy dedykowani kombatantom, będą ich na co dzień wspierali w realizacji uprawnień ustawowych. W każdym z podmiotów, w łatwo dostępnych miejscach, pojawią się informacje obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy koordynatora – tłumaczyła Kapała-Sokalska.

 

Co oznacza porozumienie?

Porozumienie jest dobrowolne dla wszystkich podmiotów leczniczych. Na jego podstawie są stworzone i wdrożone procedury określające zasady postępowania z pacjentami ze szczególnymi uprawnieniami. W szpitalach są wyznaczeni koordynatorzy odpowiedzialni za wdrażanie działań informacyjnych dotyczących przysługujących uprawnień oraz sposobu egzekwowania.

Dzięki porozumieniu pacjenci, którzy mają status kombatantów, mają być przyjmowani w dniu zgłoszenia, poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. A w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w dniu zgłoszenia kombatantom będzie wyznaczany inny termin poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. Jeśli chodzi o świadczenia ambulatoryjne termin ten nie będzie mógł być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Skąd pomysł?

Kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wynika to z art. 47c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2019 r., poz. 1373 z późn. zm.). Sejmik Województwa Pomorskiego 29 czerwca 2009 r. podjął Uchwałę nr 851/XXXVI/09 w sprawie przyjęcia Pomorskiego Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom. Pomorski program dotyczy kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. W celu realizacji programu konieczne jest zawarcie porozumień między podmiotami leczniczymi. Patronat honorowy nad inicjatywą objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Lista podmiotów leczniczych przyjaznych kombatantom

 • 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
 • Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.
 • SPOZOZ Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie
 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach sp. z o.o.
 • Szpital Zdrowie w Kwidzynie
 • SPSZOZ w Lęborku
 • Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku
 • Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o.
 • Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
 • Szpital Polski w Sztumie
 • Pomorskie Centrum Toksykologii sp. z o.o. w Gdańsku
 • Copernicus PL sp. z o.o.
 • Szpitale Pomorskie sp. z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o.
 • Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o.
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.
 • Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku sp. z o.o.
 • Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie sp. z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 • Wojewódzkie Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
 • Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Marcin Szumny

 

 

view szablon artykułu