Aktualności

Wiatr od Morza. Zgłoszenia do literackiej nagrody dla pomorskich twórców

Ubiegłoroczni laureaci nagrody literackiej Wiatr od Morza
Ubiegłoroczni laureaci nagrody literackiej Wiatr od Morza. Fot. Adam Dorobek

Samorząd województwa pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018.

 

To druga edycja nagrody m.in. dla pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy i księgarzy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca 2019 r.

Za co można otrzymać nagrodę?

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza jest przyznawana za dzieła wydane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, w trzech kategoriach:

 • Literacka Książka Roku – oceniane są utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej, czyli poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny;
 • Pomorska Książka Roku – oceniane są publikacje tematycznie związane z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa, jak opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe;
 • Całokształt pracy literackiej – oceniany jest dorobek pracy twórczej, tzn. jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich – edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

 

Zamieszkanie lub tematyka

W trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury jako uniwersalnego narzędzia samopoznania, rozumienia świata, budowania osobowej i zbiorowej tożsamości, autokreacji i autoidentyfikacji, została ustanowiona Nagroda Wiatr od morza. Nagrody zostaną przyznane autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu lub twórcom dzieł związanych z tematyką pomorską za dokonania w roku poprzedzającym jej wręczenie, lub za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa. Miejsce publikacji nie ma znaczenia. 

 

Kto może proponować kandydatów?

Jury będzie rozpatrywać jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2018. Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej (po jednej kandydaturze w każdej z trzech kategorii) przysługuje:

 • stowarzyszeniom i związkom literackim,
 • redakcjom czasopism literackich,
 • wydawnictwom,
 • wyższym uczelniom humanistycznym,
 • stowarzyszeniom regionalnym,
 • bibliotekom,
 • instytucjom kultury,
 • mediom,
 • członkom jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

 

Gdzie, jak i komu?

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem  zgłaszanej książkinależy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2019 r. na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-283 Gdańsk

Po zakończeniu prac jury, nadesłane w zgłoszeniach książki zostaną włączone do księgozbioru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 301 48 11 w. 221 – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej: Barbara Blacharska, e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl

 

view szablon artykułu