Węgorz wędzony po kaszubsku

Przygotowanie:

Dawniej na wsi do wędzenia używano beczek. Obecnie również stosuje się beczkę lub wędzarnię ustawioną na podwórzu. Jak pisze Błaszkowski w „Tradycyjnej ludowej kulturze materialnej Kaszub", kaszubska zagroda chłopska charakteryzowała się luźną zabudową. Osobno usytuowany był budynek mieszkalny, czyli chata kaszubska, oddzielnie stodoła, chlew, piwnice przyzagrodowe i duże piece chlebowe. Piece te były wspomnieniem budowli łaziebnych, występujących w dawnych kulturach zachodniej Azji i dziś jeszcze spotykanych u ludów bałtyckich i słowiańskich. Kaszubski piec chlebowy z kamienia i gliny spełniał wiele funkcji, ponieważ poza wypiekiem chleba, suszeniem ziarna, owoców i mięsa, suszono w nim również ryby, grzyby, słomę lnianą oraz drewno na podpałkę. Niegdyś nawet brano w nich kąpiele parowe w celach leczniczych. Drewno stosowane przez Kaszubów do wędzenia nadaje rybie charakterystyczny smak. 

 Uwagi: Na liście produktów tradycyjnych województwa pomorskiego od 30 czerwca 2006 r.
 

Trudność: Prosty