Aktualności

W Gdańsku ruszył program Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/photographee.eu

Program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ma pomóc policji zadbać o bezpieczeństwo. Pomorscy funkcjonariusze proszą mieszkańców województwa, by przekazywali oni informacje o zagrożeniach występujących w ich najbliższej okolicy. Mapa jest dostępna na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Co to jest Krajowa Mapa Zagrożeń?
To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, w wersji pilotażowej przez najbliższy miesiąc będzie funkcjonowało na terenie garnizonu stołecznego Warszawy, Podlasia i Pomorza. Później swoim zasięgiem obejmie również cały kraj.

Mapa jest dostępna na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Jakie zagrożenia można zgłaszać?
Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

  • w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
  • drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
  • trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Jak to działa?
Każdy z nasz ma możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Następnie policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, funkcjonariusze wprowadzą je na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

 

Ważne informacje:

  • mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policj
  • w tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997
  • policja prosi o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji
  • każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji

Plakat programu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

view szablon artykułu