Aktualności

VIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Radni podczas sesji sejmiku. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
Radni podczas sesji sejmiku. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Ósma sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00. Podczas sesji zostanie pośmiertnie wręczone Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego Pawłowi Adamowiczowi. Ślubowanie złoży też nowa radna Kinga Rozalia Borusewicz.

 

 Radni będą głosować m.in.: nadanie statutu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, określenie programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023, zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego. Sesja odbędzie się w Sali im. Lecha Bądkowskiego.

 

 

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku
  • określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków autostrady A1, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN
  • udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019 realizowanych na terenach wiejskich
  • likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Sztumie
  • przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego
  • określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego
  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego

Program sesji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka