Aktualności

V Europejski Kongres Finansowy

$image_alt

W Sopocie od 22 do 24 czerwca 2015 r. będzie trwać V Europejski Kongres Finansowy. Tegorocznym tematem wiodącym spotkania jest „Integracja europejska wobec kryzysu bezpieczeństwa". Zaplanowano kilkadziesiąt debat na temat m.in. bezpieczeństwa energetycznego i rynków finansowych w UE.

V Europejski Kongres Finansowy odbywa się w szczególnym dla Europy czasie, gdy po ponad 20 latach geopolityka „wróciła" do gospodarki. W czasie, w którym działania podejmowane w poszczególnych krajach i w całej Unii okażą się praktycznym sprawdzianem solidarności i integracji europejskiej wobec kryzysu bezpieczeństwa. Czy wypracowane i sprawdzone przez lata mechanizmy i procedury, a także stabilność, innowacyjność i solidarność w Unii Europejskiej wystarczą wobec ryzyk drugiej dekady XXI wieku? Z tych powodów debata inaugurująca dotyczyć będzie naprawy strefy euro oraz nadziei i wyzwań związanych z Unią Rynków Kapitałowych i Unią Energetyczną.

Podczas sesji plenarnej otwierającej Kongres, wystąpienie „Hazard moralny na rynkach finansowych" wygłosi Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego. Komitetowi Honorowemu Kongresu Europejskiego Kongresu Finansowego przewodniczy Lech Wałęsa, a Radzie Programowej – Jan Krzysztof Bielecki.

Debaty w drugim i trzecim dniu kongresu prowadzone będą w następujących blokach tematycznych:

  • Bezpieczeństwo i rozwój rynków finansowych w UE,
  • Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego,
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw,
  • Zrównoważone finansowanie infrastruktury.

Kongres zakończą: ogłoszenie rekomendacji oraz debata oksfordzka „Bez imigracji Europa zginie". Poprzez rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, kongres nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania. Debata oksfordzka „Bez imigracji Europa zginie?" jest przedsięwzięciem członków Akademii EFC, skupiającej studentów z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Ukrainy. Wstęp – wolny.

Więcej: Europejski Kongres Finansowy

 

Opr. BMG

view szablon artykułu