Aktualności

Unijne dofinansowanie dla człuchowskich projektów edukacyjnych

Starosta powiatu człuchowskiego Aleksander Gappa oraz marszałkowie województwa Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski
Starosta powiatu człuchowskiego Aleksander Gappa oraz marszałkowie województwa Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podczas podpisania umowy. Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski 21 października 2016 r. podpisali ze starostą człuchowskim Aleksandrem Gappą dwie umowy w sprawie dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu edukacji. Wartość obu projektów to 4,86 mln zł, zaś unijne wsparcie to 3,2 mln zł.

„Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" jest jednym z przedsięwzięć określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie.

Zadanie to realizowane będzie m.in. poprzez stworzenie infrastruktury dopasowanej do potrzeb kształcenia, a także współpracę szkół z pracodawcami w regionie. Kompleksowe działania możliwe są dzięki tzw. projektom zintegrowanym, co oznacza, że składają się z:

  • projektu infrastrukturalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
  • oraz nieinfrastrukturalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.

Pierwszy projekt człuchowski pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Agrobiznesu i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem" wart jest 3,26 mln zł, zaś unijne wsparcie to 1,76 mln zł.

Celem drugiego projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego", o wartości 1,6 mln zł (unijne dofinansowanie 1,44 mln zł), jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w powiecie.

Dzięki temu przedsięwzięciu 404 uczniów szkół i placówek będzie uczestniczyć w stażach i praktykach, a 3 placówki z powiatu doposażone zostaną w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka