Aktualności

Umowa ze Służbą Więzienną

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałkowie Mieczysław Struk i Hanna Zych-Cisoń podpisali z ppłk Radosławem Chmielewskim, dyrektorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, porozumienie dotyczące nieodpłatnego zatrudnienia skazanych przy pracach publicznych na rzecz podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego. W uroczystości wziął także udział Marek Biernacki, minister sprawiedliwości RP.

Trwający od 2012 roku proces przekształceń podległych Województwu Pomorskiemu podmiotów leczniczych zaowocował utworzeniem 10 spółek prawa handlowego i uzyskaniem dotacji z tytułu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej na poziomie 72 milionów złotych. Jednocześnie Województwo Pomorskie przejęło 104 miliony złotych zobowiązań przekształcanych podmiotów. 

Trwający od 2012 roku proces przekształceń podległych Województwu Pomorskiemu podmiotów leczniczych zaowocował utworzeniem 10 spółek prawa handlowego i uzyskaniem dotacji z tytułu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej na poziomie 72 milionów złotych. Jednocześnie Województwo Pomorskie przejęło 104 miliony złotych zobowiązań przekształcanych podmiotów. 

– Zmiana formy organizacyjnej podmiotów leczniczych na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skutkowała niestety pozbawieniem ich charakteru organu administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Skutkowało to z kolei brakiem możliwości nieodpłatnego zatrudnienia skazanych przy pracach publicznych na rzecz tych podmiotów. 

W celu utrzymania możliwości świadczenia prac pomocniczych i porządkowych na rzecz Województwa Pomorskiego – podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest podmiotem tworzącym lub większościowym udziałowcem – podjęto rozmowy z Okręgową Służbą Więziennictwa w Gdańsku. W ich wyniku wypracowano porozumienie, które umożliwi zawieranie kolejnych porozumień bezpośrednio przez jednostki penitencjarne oraz poszczególne podmioty lecznicze. 

W ocenie ministra Marka Biernackiego, podpisana dzisiaj umowa bardzo dobrze wpisuje się w ramy nowotworzonego kodeksu karnego, który w szerszym wymiarze niż dotychczas, będzie przewidywał m.in. możliwość odpracowania kary poprzez pracę na rzecz społeczeństwa. 

Aktualnie w przekształconych na Pomorzu podmiotach skazani wykonują prace pomocnicze i porządkowe. Jest to grupa, w zależności wielkości podmiotu, od kilku do kilkudziesięciu osób w sumie około 200 skazanych w 10 podmiotach. 
 

Sławomir Lewandowski

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka