Aktualności

Ulica Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim już gotowa!

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski oraz burmistrz miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel wzięli udział w spotkaniu podsumowującym zakończoną właśnie przebudowę ulicy Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim, stanowiącą ważną część drogi wojewódzkiej nr 227.

Roboty rozpoczęto dnia 25 czerwca 2014 r., a zakończono w rok później, 29 maja. W ramach umowy przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 227 od ronda ul. Chopina i ul. Kopernika (droga wojewódzka nr 226) do skrzyżowania z ul. Szkolną w Roszkowie. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 2,3 km, a wartość robót budowlanych to ok. 14,3 mln zł.

W ramach zadania wykonano:

Przebudowany odcinek drogi / Fot. Sławomir Lewandowski

- budowę drugiej jezdni i przebudowę istniejącej jezdni w obszarze włączenia
- budowę skrzyżowania typu rondo z ul. Emilii Plater
- budowę dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w lewo
- budowę azyli dla pieszych
- budowę zatok autobusowych
- budowę chodników
- budowę ścieżek rowerowych
- budowę kanalizacji deszczowej
- przebudowę oświetlenia ulicznego
- przebudowę infrastruktury technicznej

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom osiągnięto poprawę bezpieczeństwa zarówno drogi, jak i otoczenia na całym obszarze planowanego przedsięwzięcia,  wzmocnienie konstrukcji jezdni, poprawę komfortu i warunków bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszych i rowerzystów. Ponadto dzięki inwestycji zapewniono wymagania w zakresie ochrony środowiska wodnego i przyrodniczego, uporządkowanie i poprawę estetyki i warunków akustycznych terenów oraz kompleksowe odwodnienie pasa drogowego. Warunki eksploatacji drogi w dłuższej perspektywie czasowej zostały znacznie poprawione.

Inwestycja „Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcz Gdańskiego"  realizowana była w oparciu o podjętą w dniu 29 maja 2014 r. decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

ML
Fot. Sławomir Lewandowski

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka