Aktualności

Udar – każdy pacjent jest ważny

$image_alt
Fot. Magdalena Ledwoń

Na temat możliwych działań w regionie, dotyczących wczesnej diagnostyki, samoświadomości pacjentów, rehabilitacji oraz roli samorządów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych rozmawiali uczestnicy 2. konferencji z cyklu „Udar – każdy pacjent jest ważny". W spotkaniu udział wzięła Hanna Zych-Cisoń, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Celem cyklu organizowanych spotkań jest uświadomienie wagi problemu udarów w poszczególnych województwach, umieszczenie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów, uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki oraz wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań.

Wśród zaproszonych gości byli interesariusze systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki udarów, m.in. przedstawiciele płatnika, eksperci zdrowia publicznego, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele środowiska lekarskiego, pracodawcy i inni.

Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015. Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań na rzecz poprawy zdrowia ludności, dlatego dobra współpraca z interesariuszami systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań lub koncepcji.

Konferencja organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy z  CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care). Wydarzenie patronatem honorowym objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka