Aktualności

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Słupsku

$image_alt
Fot. mat. prasowe UM Słupsk

Słupsk włącza się w europejskie promowanie zrównoważonego transportu, lepszej jakości życia, innowacyjności, równości szans. Spotkanie ze słupską młodzieżą zaangażowaną w rozwój nowoczesnych technologii związanych z zieloną energią, festyn „Miasto w ruchu", to tylko część wydarzeń zaplanowanych od 31 maja do 3 czerwca 2015 r.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Słupsku

31 maja 2015 r., niedziela

Miasto w ruchu – festyn na placu Zwycięstwa
Prezentacja najnowszych autobusów miejskich Scanii i kreatywne warsztaty recyklingowe.
miejsce: plac przed ratuszem
godz. 11.00-15.00

1 czerwca 2015 r., poniedziałek

Spotkanie dla młodzieży: Młodzi z zieloną energią
Spotkanie ze słupską młodzieżą zaangażowaną w rozwój nowoczesnych technologii związanych z zieloną energią. W centrum dyskusji znajdzie się prezentacja wybranych prac obecnych i byłych uczniów szkół średnich w Słupsku. Poza wykładami naukowymi będzie okazja podyskutować o tym, jak może wyglądać droga rozwoju ucznia/uczennicy do światowej klasy naukowca.
miejsce: Urząd Miejski w Słupsku, sala nr 211
godz. 9.30-12.00

Spotkanie dla dzieci: Ssaki Morskie – nasi zagrożeni sąsiedzi
Prezentacja poświęcona ssakom morskim. Dowiemy się:

  • Co należy zrobić, kiedy zauważmy fokę na plaży?
  • Ile najwięcej fok jednocześnie zaobserwowali wolontariusze Błękitnego Patrolu?
  • Czym żywi się morświn? Jaką ma osobowość? Jakie największe zagrożenia czyhają na ssaki Bałtyku?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF – jedynej w swoim rodzaju grupy szybkiego reagowania, którzy pomagają ssakom i ptakom na polskim Wybrzeżu. Będzie interesująco, inspirująco i interaktywnie.
miejsce: Urząd Miejski w Słupsku, sala nr 212
godz. 10.00-12.00

Debata: Nowe miasta kobiet – rola liderek w kreowaniu nowoczesnej polityki miast
Nowoczesna polityka miejska kształtowana jest coraz częściej przez kobiety: polityczki i aktywistki związane z ruchami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami kulturalnymi. Zmieniają one miasta, przykładając szczególną rolę do zrównoważonego rozwoju, równości szans, poprawy jakości codziennego życia, partycypacji społecznej.
miejsce: plac przed Ratuszem
godz. 17.00

2 czerwca 2015 r., wtorek

Prezentacja: Słoneczne szkoły w Słupsku
Spotkanie dla dyrektorów i dyrektorek słupskich szkół, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości czerpania energii ze słońca. Osoby zarządzające placówkami oświatowymi będą miały okazję zdobyć niezbędną wiedzę pozwalającą na rozwój podległych placówek zgodnie z ekologiczną polityką miasta. Pośród szkół, które zadeklarują wolę współpracy, zostanie wybrana jedna, w której Greenpeace zainstaluje panele fotowoltaiczne.
miejsce: Urząd Miejski w Słupsku, sala nr 211
godz. 8.30-9.30

Inauguracyjne posiedzenie Rady Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji przy prezydencie miasta Robercie Biedroniu, do której zaproszono ekspertów ze Słupska i całej Polski.
miejsce: Urząd Miejski, sala nr 212
godz. 10.00-11.30

Słupsk – zielone miasto nowej generacji? Czy takiego miasta chcemy?
Otwarte spotkanie z ekspertami z całej Polski połączone z prezentacją diagnozy i wyniku badań fokusowych przeprowadzonych wśród mieszkańców. Dyskusja ma skupiać się na dalszych kierunkach rozwoju miasta w strategii do 2022 r.
miejsce: Urząd Miejski, sala nr 211
godz. 12.30-15.30

3 czerwca 2015 r., środa

Od kogo zależy zrównoważony rozwój?
„Słonie w pokoju albo wyzwania świata paliw kopalnych"

  • Szybko, coraz szybciej: życie w świecie wzrostu wykładniczego
  • Powiązania: gospodarka – energia – środowisko
  • Studia przypadków: ropa, węgiel, zmiana klimatu
  • Ekstrapolując przeszłość w przyszłość – diagnoza drogi do przyszłości

miejsce: Urząd Miejski w Słupsku, sala 211
godz. 9.00-12.30

 

Więcej:

Opr. BMG

 

 

view szablon artykułu