Aktualności

Trzy spółki szpitalne razem, szpital w Sopocie też spółką

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie. Fot. ©Depositphotos/katatonia82

Podczas sesji 29 grudnia 2016 r. radni Sejmiku Województwa Pomorskiego podjęli decyzję o połączeniu trzech spółek szpitalnych: Szpitali Wojewódzkich w Gdyni, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oraz Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Radni zdecydowali także o przekształceniu Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w leczniczą spółkę z o.o.

 

- Połączenie trzech spółek szpitalnych umożliwi, co jest niezmiernie istotne, wypracowanie kompleksowego modelu opieki zdrowotnej nad pacjentami poprzez poszerzenie wachlarza świadczeń medycznych oraz rozwinięcie dotychczasowej działalności w kierunku nowoczesnych centrów diagnostyczno-leczniczych, jak np. utworzenie w Wejherowie Kaszubskiego Centrum Chorób Sercowo-Naczyniowych – mówi Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

– W świetle projektowanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawy o tzw. sieci szpitali, im bardziej kompleksowy jest podmiot leczniczy, tym ma większe szanse na stabilne finansowanie oferowanych świadczeń. Ponadto chcemy wzmocnić dotychczasową, tak ważną z punktu widzenia epidemiologicznego, działalność Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

Co niezmiernie istotne, stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę (w tym warunki pracy i płacy) w tych trzech podmiotach pozostaną nie zmienione. Każdy ze szpitali zachowa autonomię w podstawowych zakresach działalności. Do końca marca 2017 r. spółka łącząca te trzy szpitale ma zostać wpisana do KRS pod jedną wspólną nazwą. Nie jest ona jeszcze znana. Władze województwa pomorskiego myślą o ogłoszeniu konkursu na nazwę.

Dodatkowo, w związku z planowanym połączeniem spółek, Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Zespół roboczy ds. pracowniczych, którego zadaniem będzie analiza funkcjonujących w poszczególnych spółkach regulacji z zakresu zatrudnienia i wynagradzania pracowników oraz wypracowanie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań prawno-organizacyjnych.  W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pracowników oraz związków zawodowych z każdego z trzech szpitali, a także Włodzimierz Szordykowski, pełnomocnik marszałka ds. dialogu społecznego. Pierwsze spotkanie Zespołu odbędzie się w styczniu 2017 r.

Radni sejmiku podjęli także decyzję o przekształceniu Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w leczniczą spółkę z o.o., które zostało zaplanowane w strategii województwa pomorskiego. Taka forma ułatwi zarządzanie jednostką, umożliwi wyraźny rozdział czynności zarządczych od nadzorczych. Ułatwi także udzielanie świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ oraz pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia. Przekształcenie otworzy także możliwość podjęcia współpracy z Gminą Miasta Sopotu przy wspólnej realizacji i utrzymaniu planowanego Centrum Geriatrii w Sopocie.

- Przypomnijmy, że dokonane dotychczas procesy przekształceniowe podmiotów szpitalnych w województwie pomorskim zostały pozytywnie ocenione przez organy kontrolne (Ministerstwo Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli). Ponadto proces konsolidacji i przekształceń pomorskich podmiotów leczniczych jest często wskazywany w Polsce jako wzorcowy. Kilkuletnia praktyka w prowadzeniu podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych pozwala na stwierdzenie, że te uniwersalne przesłanki przekształcenia będą miały zastosowanie także w przypadku Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie – dodaje Paweł Orłowski.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka