Aktualności

Termomodernizacja siedmiu szpitali w województwie pomorskim

$image_alt

W roku 2012 zakończono prace związane z termomdernizacją szpitali podlegających samorządowi województwa pomorskiego. Inwestycja przyniesie oszczędności w wysokości ponad 3 mln zł rocznie.

Przed...

 

... i po termomodernizacji

 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

 

 

 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

 

 

Szpital Miejski w Gdyni

Szpital Miejski w Gdyni

 

 

 Szpital Miejski w Gdyni

 

Szpital Morski im. PCK w Gdyni 

Szpital Morski im. PCK w Gdyni

 

 

Szpital Morski im. PCK w Gdyni

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku

 

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku

 

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 

 

 

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 

 

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 
w Gdańsku 

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku  

 

 

 

 

Szpital św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie

Szpital św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie 

 

 

Szpital św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie


Szpitale są ciepłolubne. Pacjenci nie rozgrzewają się ruchem, więc temperatura przewyższa nawet przeciętną dla szkół. Energia w formie ogrzewania, ciepłej wody czy pary technologicznej to poważna pozycja kosztów lecznictwa zamkniętego.
 
Termomodernizację szpitali podlegających samorządowi województwa pomorskiego rozważano od lat, jednak ważniejsze były potrzeby ukierunkowane na funkcje medyczne. Termomodernizacja zwraca się poprzez oszczędności dopiero po latach. Samorząd i szpitale stać było na audyty energetyczne i dokumentację. Z realizacją trzeba było czekać do 2007 r., gdy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął wdrażanie działania 9.3 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej".
 
Zarząd Województwa Pomorskiego powierzył przygotowania Departamentowi Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego. Wybór szpitali nie wymagał namysłu – posiadane audyty pozwalały na podjęcie decyzji. Wybrano: w Gdańsku – Szpital św. Wojciecha, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem oraz Wojewódzki Szpital Psychiatryczny; w Gdyni – Szpital Miejski oraz Szpital Morski; w Wejherowie – Szpital Specjalistyczny.
 
Namysłu wymagał zakres rzeczowy. Optimum wynosiło 70 mln zł, połowę miał wyłożyć samorząd wojewódzki. Była to kwota nie do udźwignięcia. Projekt „odchudzono" o elementy o najdłuższym okresie zwrotu, obniżając wartość projektu do 37 mln zł. Zgłoszono docieplenie 35 budynków, instalację kolektorów słonecznych, pompy ciepła i bloku kogeneracyjnego oraz modernizację systemów grzewczych i instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej we wszystkich szpitalach.
 
Efekty projektu to oszczędność energii rzędu 54 983 GJ na rok (38,2 proc.) kosztem 676,26 zł na jeden GJ oszczędzany rocznie, unikniona emisja CO2 16 292 t, 1163 GJ rocznie z odnawialnych źródeł energii i 846 MWh energii elektrycznej z kogeneracji, oszczędność w kosztach ciepła w siedmiu szpitalach w wysokości 3 031 605 zł rocznie.
 
Skutkiem docenianym przez pacjentów jest wyższy komfort przebywania w szpitalach – dzięki automatycznej regulacji temperatury i zainstalowanym wywietrznikom, a także poprawa estetyki budynków.
 
Złożony wniosek zakwalifikowano do realizacji jako jeden z trzech projektów z naszego województwa na liście podstawowej i jedyny projekt samorządu wojewódzkiego.
 
Realizację rozpoczęto na początku 2011 roku. Przetarg na roboty w Gdyni, Wejherowie i na Zaspie wygrała firma Marbud z Gdyni, a w Gdańsku (poza Zaspą) – firma Thermbau z Piły. Inżynier Kontraktu to Tebodin Poland z Warszawy.
 
Zarząd Województwa Pomorskiego uznał, że uzasadnione ekonomicznie okrojenie projektu rodzi negatywne skutki przekreślające efekt estetyczny termomodernizacji. W pięciu szpitalach z projektu wykreślono wymianę okien, których dotychczasowy wygląd był nie do przyjęcia w nowych elewacjach. Jeszcze większym problemem był fakt, że w szpitalach, gdzie przeciągi i tak są trudne do uniknięcia, nieszczelne okna tę niedogodność powiększały. Dlatego Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił wprowadzenie do WPF II etapu, obejmującego wymianę okien w szpitalach, w których w I etapie nie była ona przewidziana.
 
Dodatkowo w II etapie zmodernizowano źródła ciepła w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym poprzez wymianę sieci dystrybucyjnej pomiędzy budynkami oraz zainstalowanie nowoczesnego węzła cieplnego przy nowym przyłączu GPEC. W Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy zainstalowano kolektory słoneczne i wykonano węzeł cieplny umożliwiający pobieranie ciepła z sieci miejskiej.
 
Już w czasie realizacji uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 3 626 400 zł na pokrycie części wkładu własnego województwa. Dotacja pokrywa 10 proc. kosztów kwalifikowalnych etapu I i 50 proc. nakładów na etap II.
 
8 listopada 2012 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano aneks do umowy dotacyjnej w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, podwyższający intensywność dofinansowania projektu z 50 proc. do 85 proc. W rezultacie kwota dotacji wzrosła do 30 383 753,63 zł, a z uwzględnieniem dotacji z WFOŚiGW – do 34 010 153,63 zł.
 
Realizację projektu zakończono zgodnie z umową.
 


Stanisław Wasilewski
 
 

view szablon artykułu