Aktualności

Termomodernizacja obiektów przy ul. Hożej w Gdańsku

$image_alt

Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Hoża 1a, ul. Hoża 1b i ul. Hoża 1c w Gdańsku są kolejnymi odbiorcami pomocy w ramach Inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w miastach na prawach powiatu. Środki preferencyjnej pożyczki JESSICA pozwolą na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji zarządzanych przez nie nieruchomości.

W uroczystości wzięli udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i radna miasta Gdańska Beata Dunajewska.

Bank Gospodarstwa Krajowego, który wraz z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, podpisał w dniu 9 października 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ze Wspólnotami Mieszkaniowymi umowy preferencyjnych pożyczek JESSICA, które sfinansują 85% kosztów inwestycji.

Podpisane wczoraj umowy to jedne z pierwszych w Polsce umów pożyczki ze środków Inicjatywy JESSICA udzielone wspólnotom mieszkaniowym – podkreśla Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. – Pomimo że wartość tych umów jest stosunkowo niewielka, pokazują że na pomorskim rynku pojawił się trwały produkt finansowy, który jest w stanie wspierać działania z zakresu efektywności energetycznej, także w budynkach wielorodzinnych.

Realizacja projektu obejmuje m.in.: docieplenie elewacji oraz dachu budynku, wymianę okien piwnicznych oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Termomodernizacja ścian zewnętrznych znacząco zmniejszy także ryzyko zawilgocenia budynku, co przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia mieszkańców.

- Bardzo istotne dla każdego z mieszkańców będzie to, iż podwyższeniu ulegnie komfort cieplny mieszkań, szczególnie w lokalach położonych na parterze budynku. Głównym celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii, co przełoży się na roczny spadek opłat za energię cieplną o ok. 55 tys. zł – dodaje radna Beata Dunajewska.

Prace związane z projektem wspieranym środkami inicjatywy JESSICA zakończą się w I półroczu 2015 roku.

– Cieszę się, że środki Inicjatywy JESSICA wesprą termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Hożej 1a, 1b i 1c w Gdańsku. Jest to inwestycja o szczególnym, prospołecznym charakterze. Przykład ten pokazuje jednocześnie, że nawet niewielka udzielona pożyczka ma duże oddziaływanie społeczne i przyczynia się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców. – powiedziała Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 


JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, co odróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego. Po zakończeniu inwestycji pożyczkobiorcą rozpoczyna spłatę pożyczki, co umożliwia finansowanie z tych środków kolejnych, ważnych dla rozwoju miast projektów. Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszowi Powierniczemu, a następnie dofinansowaniu z tego źródła Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). To właśnie do zadań FROM-u należy zarządzanie środkami funduszu i inwestowanie ich bezpośrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty finansowe, np. pożyczki – udzielane na preferencyjnych warunkach.

Inicjatywa JESSICA w woj. pomorskim

  Bank Gospodarstwa Krajowego BGK jako FROM wdraża inicjatywę JESSICA na Pomorzu, w miastach na prawach powiatu (w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie) we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. Bank zarządza w naszym regionie kwotą ponad 174,4 mln zł, która stanowi ponad 70% wszystkich środków przeznaczonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację Inicjatywy w województwie pomorskim. Celem Inicjatywy JESSICA jest finansowe wsparcie inwestycji miejskich, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek (z oprocentowaniem nawet na poziomie 0,5% w skali roku, z maksymalnym okresem spłaty do 20 lat, karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki). Wartość przyznanych dotychczas przez BGK pożyczek wynosi 99,8% alokacji, a wartość złożonych wniosków o pożyczkę kilkukrotnie przewyższa poziom powierzonych Bankowi środków. Z uwagi na ograniczony budżet, aktualnie trwa ocena ostatnich już projektów miejskich. Wśród sfinansowanych inwestycji w miastach na prawach powiatu woj. pomorskiego, są m.in.: rewitalizacja Dworca PKP w Sopocie, utworzenie Muzeum Emigracji w Gdyni, zagospodarowanie powierzchni handlowo-usługowych na stadionie PGE Arena Gdańsk.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka