Aktualności

Telemedycyna i turystyka medyczna w województwie pomorskim

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

8 stycznia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, z inicjatywy wicemarszałek Hanny Zych-Cisoń, odbyła się konferencja „Telemedycyna i turystyka medyczna". Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele podmiotów leczniczych, których organem tworzącym jest samorząd województwa pomorskiego.

Konferencja składała się z dwóch paneli. Pierwszy został poprowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej, drugi – przez Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o. Słuchacze zapoznali się z możliwościami wprowadzenia innowacyjnych usług telemedycznych, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia telekonsultacji, teleopieki, telerehabilitacji oraz telemonitoringu.
 
Telemedycyna to na przykład:

zdalne wykonywanie pomiarów EKG, ciśnienia, poziomu cukru we krwi, wagi, temperatury,
przesyłanie najwyższej jakości zdjęć USG, EKG
zdalna analiza pomiarów według zadanych schematów,
udostępnianie wyników lekarzowi on-line,
diagnoza na odległość,
zdalne wysyłanie zdefiniowanych alarmów,
zdalne przypominanie o lekach.

Rozwiązania w obszarze teleopieki oraz telerehabilitacji i telemonitorngu skierowane są głównie do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz niesamodzielnych. Ze względu na fakt, że wzrasta średnia wieku naszego społeczeństwa, rozwój usług telemedycznych staje się bardzo istotny, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, jak i kosztów oraz przychodów osiąganych przez podmioty lecznicze. Rozszerzenie oferty o powyższe usługi powoduje, że wzrasta konkurencyjność podmiotów leczniczych na rynku usług medycznych.
 
Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas konferencji była turystyka medyczna. Fakt, iż Samorząd Województwa Pomorskiego posiada dziesięć podmiotów leczniczych działających w formie spółek, otwiera nowe możliwości, dotychczas niedostępne, związane z sektorem usług prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki medycznej.
 
– Wiele pomorskich placówek leczniczych nie wykorzystuje obecnie swojego potencjału – uważa wicemarszałekHanna Zych-Cisoń. – Sale zabiegowe bywają puste. Dodatkowo, wprowadzenie oferty dla obcokrajowców daje lekarzom i pielęgniarkom możliwość dodatkowej pracy. Możemy zaoferować nie tylko chirurgię plastyczną, ale też na przykład zabiegi jednego dnia, takie jak usunięcie haluksów czy zespołu cieśni nadgarstka. Co ważne, nie będzie to kolidowało z usługami świadczonymi mieszkańcom w ramach NFZ.
 
Część pomorskich podmiotów leczniczych znajduje się w obszarze małego ruchu granicznego (ruch bezwizowy dla części mieszkańców województwa pomorskiego i obwodu kaliningradzkiego), co konsekwencji daje możliwość swobodnego dostępu do usług medycznych oferowanych przez podmioty lecznicze SWP. Ich główne atuty to wysoka jakość usług medycznych osiągnięta dzięki wysokim kompetencjom personelu medycznego, a także niższe ceny w porównaniu z krajami na zachodzie Europy i w Rosji.
 

(DZ) 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka