Aktualności

Szpitale Pomorskie stawiają na wysoką jakość opieki pielęgniarskiej

Opracowywanie Strategii Opieki Pielęgniarskiej na lata 2018-2022
Opracowywanie Strategii Opieki Pielęgniarskiej na lata 2018-2022. Fot. mat. prasowe szpitala

Opracowanie Strategii Opieki Pielęgniarskiej na lata 2018-2022 to cel powołania przez Zarząd „Szpitali Pomorskich" zespołu ds. standaryzacji opieki pielęgniarskiej w czterech szpitalach należących do spółki. Dzięki temu uda się zdiagnozować jakość opieki pielęgniarskiej i ustandaryzować m.in. rozwiązania w zakresie organizacji opieki, bezpieczeństwa i praw pacjenta.

 

W skład 6-osobowego zespołu weszli: dyrektorzy ds. pielęgniarstwa z 4 szpitali: św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Morskiego im. PCK w Gdyni, Zakaźnego w Gdańsku oraz Specjalistycznego w Wejherowie, a także dyrektorzy ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Przewodniczy mu Beata Wieczorek–Wójcik, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa ze szpitala w Wejherowie.  

 

Komfort pacjentów i bezpieczeństwo

Lepsza jakość opieki to priorytet. Dlatego standardy powinny być udoskonalane i weryfikowane. – Chcemy, żeby we wszystkich podmiotach naszej spółki opieka pielęgniarska zapewniała doskonałe wyniki leczenia pacjentów. Naszym celem jest, by realizowany model opieki, liczba i kwalifikacje personelu oraz wyposażenie wspomagające opiekę gwarantowały bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów – podkreśla Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu „Szpitali Pomorskich". Ponadto dążymy do ujednolicenia systemu identyfikacji ryzyka zdarzeń niepożądanych, tak by ograniczyć ich występowanie. Nie jest jednak możliwe ich całkowite wyeliminowanie, bowiem niejednokrotnie wynikają one z indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta – dodaje Sobierańska-Grenda.  

 

Fakty przemawiają za tezą, że warto standaryzować opiekę pielęgniarską. – Już w latach 80' powstała w USA idea Szpitali – Magnesów (Magnet Hospitals). Idea ta  jest wciąż aktualna i powinna być kierunkiem promowania jakości opieki także w Polsce. – Nie jest to jedynie moda – raczej konieczność – mówi Beata Wieczorek-Wójcik, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa ze szpitala w Wejherowie. – Wciąż bowiem funkcjonują luki między teorią i praktyką, między tym co wiemy a jakie interwencje podejmujemy w opiece nad pacjentem. Budowanie strategii opieki opartej na aktualnej wiedzy medycznej wymaga niewątpliwie jej przemodelowania.

 

 

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

W ramach projektu odbędą się m.in. szkolenia dla kadry pielęgniarskiej, w każdym ze szpitali powołani zostaną „ambasadorzy bezpieczeństwa" czyli liderzy zmian. – Nasi pacjenci dostają jasny komunikat „Wdrażamy projekt poprawy jakości, który ma na celu zapewnienie funkcjonowania opieki pielęgniarskiej według zasad dobrej praktyki" – dodaje prezes Jolanta Sobierańska-Grenda. – Standaryzacja opieki jest gwarantem, że w danym procesie postępowania, niezależnie od miejsca jego realizacji, zostanie zastosowany najlepszy z możliwych wariantów opieki. Służy to poprawie jakości zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i personelu. Dzięki tym rozwiązaniom pacjenci i pracownicy będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące miejsca pracy i leczenia. Standaryzacja opieki daje pacjentowi gwarancję, że w jego indywidualnym przypadku są stosowane uznane metody postepowania medycznego. Ściśle sprecyzowana ścieżka decyzyjna i organizacja opieki gwarantuje rzetelność i powtarzalność świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i położne.    

Ponadto dzięki standaryzacji opieki można będzie łatwiej planować inwestycje, również na poziomie pracowników oraz budować przyjazne środowisko pracy. Z punktu widzenia pracownika podejmującego pracę w Spółce, ważne będzie wejście w ściśle określoną strukturę działań. Pracodawca z kolei będzie wiedział czego oczekiwać od pracownika, nie ograniczając przy tym jego kreatywności i twórczego myślenia.

view szablon artykułu