Aktualności

Szlak Hymnu Narodowego: Westerplatte – Będomin

$image_alt

Dwa niezwykłe miejsca: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i półwysep Westerplatte połączy niedługo szlak pieszo -rowerowy. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wraz z 15 sygnatariuszami podpisał list intencyjny w sprawie rozpoczęcia działań dotyczących projektu „Szlak Hymnu Narodowego: Westerplatte – Będomin. Szlak edukacyjny historyczno – patriotyczny i rekreacyjny pieszo – rowerowy."

Powstanie szlaku wzbogaci turystyczną i kulturową ofertę Pomorza i wpłynie korzystnie na aktywizację położonych wzdłuż niego miejscowości. Będzie to nowa płaszczyzna współpracy między mieszkańcami – amatorami aktywnej turystyki zrzeszonymi w organizacjach pozarządowych, klubach turystycznych i innych podmiotach, a samorządami lokalnymi, którym zależy na praktycznym wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju. 

Szlak Hymnu Narodowego ma przyciągnąć uwagę amatorów sportu, turystów, mieszkańców, osób zarówno młodego, jak i starszego pokolenia, szukających nowych form aktywności ruchowej. Oprócz promocji regionu i zasobów kulturowych projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz zachęci do odwiedzania rowerzystów z innych okolic. 

Fot. Sławomir Lewandowski
Fot. Sławomir Lewandowski

 
Sygnatariusze listu (kolejność alfabetyczna):

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska 
Cezary Bieniasz-Krzywiec – Starosta Gdański 
Wojciech Bonisławski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku 
Marta Chełkowska – Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Michał Glaser – Dyrektor Biura Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 
Leszek Grombala – Wójt Gminy Kolbudy 
Włodzimierz Kubiak - Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
Maciej Lisicki – Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej 
Piotr Lizakowski – Starosta Kościerski 
Paweł Machcewicz – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – będzie zastępca dr hab. Piotr Majewski 
Dariusz Męczykowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego 
Bogdan Oleszek – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Andrzej Pollak – Wójt Gminy Nowa Karczma 
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego 
Jan Szramka – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – będzie zastępca wicedyrektor Jerzy Fijas 
Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz 

view szablon artykułu