Aktualności

Szansa na dodatkowe miliardy złotych dla Pomorza

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Podczas konferencji z udziałem Zarządu Województwa Pomorskiego, która odbyła się 14 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mogli zapoznać się projektem „Stanowiska negocjacyjnego samorządu województwa pomorskiego do Kontraktu Terytorialnego", który wkrótce trafi do nich do zaopiniowania.

– Dzięki temu dokumentowi na Pomorzu istnieje szansa na realizację priorytetowych inwestycji w regionie z zakresu m.in.: transportu, rozwoju gospodarczego, energetyki i środowiska o wartości 26 miliardów złotych – mówił marszałek Mieczysław Struk. 

Kontrakt terytorialny jest najważniejszym narzędziem koordynacyjnym w systemie jej realizacji pozwalającym uzgodnić najistotniejsze działania prorozwojowe. Kontrakt terytorialny stanowi zarazem zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji przedsięwzięć priorytetowych zapisanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, które jednocześnie odpowiadają kierunkom realizacji strategii rozwoju województwa. Kontakt terytorialny jest umową określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa, na terenie, którego są realizowane, opracowywanych przez zarząd województwa, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie Polityki Spójności UE. 

Ujęte w Stanowisku Negocjacyjnym przedsięwzięcia wynikają z oczekiwań wobec władz centralnych zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 24 września 2012 r. oraz uszczegółowiających ją regionalnych programach strategicznych dotyczących: aktywności zawodowej i społecznej, atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, ochrony zdrowia, energetyki i środowiska, transportu, rozwoju gospodarczego. 

Po zakończeniu konsultacji Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie uchwałę o przyjęciu Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Pomorskiego. Wynegocjowany kontrakt terytorialny będzie podlegał zatwierdzeniu uchwałą Rady Ministrów – po stronie rządowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego – po stronie samorządowej.Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu