Aktualności

Szansa na 770 mln zł dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

16 lipca w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski zaparafowali Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego, tj. Słupska, Starogardu Gdańskiego, Malborka, Chojnic-Człuchowa, Lęborka, Kwidzyna oraz Bytowa.

Parafowanie Porozumienia to efekt ponad rocznej współpracy samorządów lokalnych i partnerów społecznych i gospodarczych z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach tzw. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Dyskusja o Zintegrowanych Porozumieniach Terytorialnych jest jednym z kluczowych mechanizmów ukierunkowania terytorialnego instrumentów finansowych będących w dyspozycji samorządu województwa, głównie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków UE.

Negocjacje ZPT trwały ponad rok i w tym czasie zidentyfikowano szereg przedsięwzięć, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju MOF, co do których został osiągnięty konsensus wszystkich zaangażowanych partnerów – zarówno samorządów, jak i sektora gospodarczego oraz pozarządowego. Projekty te uzyskają priorytetową ścieżkę wyboru i preferencje do wsparcia w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Tematyka uzgodnionych przedsięwzięć obejmuje m.in. węzły transportu zbiorowego, zagospodarowanie odpadów i wód opadowych, termomodernizację budynków, aktywizację zawodowo-społeczną, kształcenie zawodowe na poziomie wyższym, upowszechnienie edukacji przedszkolnej czy informatyzację ochrony zdrowia. W 7 MOF uzgodniono 56 przedsięwzięcia o łącznej wartości około 1 mld zł. 

W uroczystości parafowania ZPT, poza marszałkami, udział wzięli Przewodniczący Wspólnych Reprezentacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: prezydent Słupska Maciej Kobyliński, burmistrz Bytowa Ryszard Sylka, starosta chojnicki Stanisław Skaja, starosta człuchowski Aleksander Gappa, starosta kwidzyński Jerzy Godzik, burmistrz Lęborka Witold Namyślak, burmistrz Malborka Andrzej Rychłowski oraz wiceprezydent Starogardu Gdańskiego Henryk Wojciechowski.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka