Aktualności

Stypendia sportowe – nabór wniosków

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do 15 października 2018 r., do godziny 15.45, prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

 

Wnioski należy składać do 15 października 2018 r. do godziny 15.45. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach:

 • młodzieżowiec,
 • junior
 • junior młodszy
 • sportowcy niepełnosprawni w wieku do 25 lat.

Wnioski należy składać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 27 czerwca 2011 roku. Szczegółowe informacje, wraz z treścią cytowanej uchwały oraz wnioskami do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej.

 

Uwaga!

Wnioski należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27
 • lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Referat Sportu
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

UWAGA! LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO KANCELARII OGÓLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO!!!

TERMIN: DO 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO GODZINY 15.45

Uwaga!
Wnioski o stypendia sportowe należy wypełnić czytelnie i w sposób kompletny (powinny być wypełnione wszystkie rubryki, powinny zawierać właściwe opinie i podpisy). W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

Telefon do kontaktów: Referat Sportu UMWP, 58 32 68 849

UWAGA: Wnioskodawca obowiązany jest do uzyskania oświadczenia (zgody) zawodnika/opiekuna prawnego dotyczącego danych osobowych!

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, w linku również treść oświadczenia (punkt 8 klauzuli) dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka