Aktualności

Stypendia dla studentów – wyślij wniosek

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/poznyakov

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2015/2016. Nabór trwa do 15 października 2015 r.

Warunki ogólne
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium). 

Termin naboru wniosków
Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 1 października 2015 r. i kończy 15 października 2015 r. (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce składania wniosków
Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45-15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium marszałka województwa pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego".   

Sposób wypełniania wniosków
Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów, w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej:
http://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/782359?newtest=Y

Generator wniosków

 

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

  • Lidia Krajnik, tel. 58 32 68 424
  • Monika Gawin, tel. 58 32 68 419
  • sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu,  tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854,  des@pomorskie.eu 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu UMWP http://des.pomorskie.eu/stypendia

Załączniki:
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Oprac. AK

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości