Wiadomości

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów rozdane

Marszałek ze stypendystami
Fot. UMWP

Ponad 850 uczniów z pomorskich szkół otrzymało stypendia marszałka województwa pomorskiego na łączną kwotę 2,4 mln zł. Uroczysta gala stypendialna z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka była podsumowaniem realizowanego przez władze regionu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego".

 

W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza, obok przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego, uczestniczyli dyrektorzy szkół i nauczyciele, jak również rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów. Zasady przyznawania stypendiów zostały określone  w przyjętym przez Sejmik Programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. W ramach tego programu w 2016 r. przyznano 3 rodzaje stypendiów:

  • stypendia i nagrody finansowane z budżetu województwa – dedykowane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych (wpłynęło 417 wniosków; przyznano 42 stypendia w wysokości od 150 do 300 zł/przez okres 10 miesięcy)
  • stypendia finansowane ze środków europejskich – dedykowane uczniom uzdolnionym w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych (wpłynęło 1908 wniosków; przyznano 417 stypendiów w wysokości  250 zł/przez okres 12 miesięcy)
  • stypendia finansowane ze środków europejskich – dedykowane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych (wpłynęło 1220 wniosków; przyznano 412 stypendiów w wysokości 250 zł/przez okres 10 miesięcy)

Ogółem w ramach Gali wyróżnionych zostanie 869 stypendystów na łączną kwotę 2 mln 408 tys. zł.

Warto podkreślić, iż stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych zostały w tym roku przyznane po raz pierwszy. Stypendia te – poprzez wsparcie najzdolniejszych uczniów pomorskich szkół zawodowych  –  służyć mają między innymi zmianie wizerunku szkolnictwa zawodowego i zachęceniu młodzieży do wyboru tej ścieżki edukacji.

Zobacz:


Nad oceną wszystkich złożonych wniosków stypendialnych czuwała powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego Komisja Stypendialna, w skład której weszli między innymi: radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, a także przedstawiciel Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.

Poza Stypendiami Marszałka Województwa Pomorskiego w czasie Gali Stypendialnej zostaną także przyznanie trzy równorzędne Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego. Te wyjątkowe wyróżnienia trafią w ręce uczniów, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnym i potrafili równolegle rozwijać swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy.

Bogusława Engelbrecht - wójt gminy Linia
Paweł Burzyński
Tomasz Walczak
Beatą Świątek-Łasowską, pedagog – opiekun stypendystów, Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie
view szablon artykułu