Aktualności

Stypendia dla najlepszych młodych sportowców z Pomorza

$image_alt

Już po raz piąty w historii 50 wybitnie uzdolnionych młodych sportowców z województwa pomorskiego otrzymało stypendia marszałka województwa pomorskiego w łącznej kwocie 222 500 zł. Uroczystość, z udziałem marszałka Mieczysława Struka i wicemarszałka Czesława Elzanowskiego odbyła się 27 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Każdego roku marszałek województwa przyznaje stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Stypendium przyznane zostało na okres 10 miesięcy tj. od lutego do listopada 2013 roku. Wysokość stypendium dla juniora młodszego i juniora wynosi kolejno 200 zł i 350 zł miesięcznie, natomiast dla młodzieżowca – 700 zł miesięcznie. Stypendia przyznano 15 juniorom młodszym, 15 juniorom oraz 20 młodzieżowcom w 15 dyscyplinach sportowych, w tym 1 stypendium dla osoby niepełnosprawnej. Nagrodzeni zawodnicy zdobyli wysokie miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Mistrzostwach Polski. 

– Stypendia sportowe, to pomoc dla naszych zawodników w kontynuacji sportowej kariery oraz nagroda za dotychczasowe osiągnięcia. Wszystkim sportowcom Pomorza i ich trenerom gorąco kibicujemy i życzymy kolejnych sukcesów – mówił marszałek Mieczysław Struk. 

Oprócz tego nagrodzonych zostanie 14 zawodników nagrodą jednorazową za wysokie wyniki w sporcie w kwocie po 2000zł oraz nagrody dla 14 trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym i seniorskim w kwocie jednorazowej po 2500 zł. 

Stypendium mógł otrzymać zawodnik, który spełniał łącznie następujące kryteria: jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa; uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonej przez ministerstwo właściwe ds. kultury fizycznej i sportu; jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej; zajął miejsce od I-VIII w Mistrzostwach Świata, I-VI Mistrzostwach Europy lub miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych lub Mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku; zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem; cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. W związku z dużą ilością wniosków Zarząd Województwa Pomorskiego wziął dodatkowo pod uwagę osiągnięcia międzynarodowe.

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka