Aktualności

Studiuj na Pomorzu. Ponad 130 tys. zł na stypendia i dodatkowe punkty za wybór pomorskich uczelni

Studentka z książkami
Fot. ©Depositphotos/stockasso

– Chcemy w szczególny sposób promować ideę studiowania i pracy na Pomorzu – mówi Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego. By zachęcić do studiowania w naszym województwie, na XXXVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego jednogłośnie przyjęto zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów.

 

Stypendia przyznawane są na podstawie punktacji, w której liczy się m.in.: średnia ocen, publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu, wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym. Nowością jest dodatkowa punktacja za wybór uczelni pomorskiej.

 

Uczysz się na Pomorzu? Masz większe szanse

Maksymalna kwota stypendium to 380 zł. Przyznawane jest na 9 miesięcy za osiągnięcia naukowe studentowi, który posiada średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku. Otrzyma ją też słuchacz kontynuujący studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Warunkiem działającym na korzyść jest zamieszkiwanie na terenie województwa pomorskiego (wystarczy oświadczenie) i studiowanie na jednej z pomorskich uczelni. To oczywiście nie wyklucza osób, które mają ciekawe osiągnięcia, pochodzą z Pomorza, a studiują w kraju lub za granicą.

– Osoby, które otrzymują stypendia muszą wykazać się osiągnięciami zrealizowanymi w poprzednim roku akademickim, ale też aktywnością społeczną – mówi Mikołajczyk. – Przede wszystkim oceniamy profil naukowy, zrealizowane projekty, napisane prace, referaty, przedstawione na konferencjach i dzieła sztuki, bo również studenci uczelni artystycznych mogą zabiegać o to dofinansowanie – dodaje. W system oceny osiągnięć zaangażowani są zarówno przedstawiciele uczelni, sejmików województwa oraz przedsiębiorcy.

 

 

Będzie łatwiej

Jest też kilka nowych rozwiązań, które ułatwiają uzyskanie zaświadczenia z uczelni, że student studiuje tam studiuje, a dokumenty, które złożył są potwierdzone i wiarygodne. Doprecyzowano też to, na czym polega projekt akademicki, a na czym praca naukowa, by zapobiec ewentualnym nieporozumieniom.

Urząd Marszałkowski w roku akademickim 2017/2018 przeznaczy na stypendia kwotę 130 tys. zł, z których skorzysta około 40 żaków. Wnioski będą przyjmowane zgodnie z kalendarzem studenckim, czyli późną jesienią 2017 r. Więcej informacji na temat stypendiów na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego.

view szablon artykułu