Aktualności

Stara Apteka i Przejście Bramne w Gdańsku nowymi miejscami kultury

Marszałek województwa Mieczysław Struk oraz Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku podczas podpisania umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych
Marszałek województwa Mieczysław Struk oraz Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku podczas podpisania umowy. Fot. Małgorzata Pisarewicz

Teatr Wybrzeże w Gdańsku pod koniec 2017 r. zyska nową scenę z salą prób oraz taras widokowy. Wszystko dzięki realizacji projektu pn. „Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych", który otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 20014-2020. Umowę w tej sprawie marszałek Mieczysław Struk podpisał z dyrektorem teatru Adamem Orzechowskim 29 lipca 2016 r.

Projekt dotyczy rewaloryzacji i przebudowy zabytkowych obiektów Teatru Wybrzeże, położonych na Głównym Mieście w Gdańsku: XVII-wiecznej Starej Apteki i Przejścia Bramnego. Zostaną one zaadaptowane do funkcji kulturalno-turystycznych (nowa scena z salą prób i tarasem widokowym w Przejściu Bramnym, foyer w Starej Aptece). Wartość projektu to 19,9 mln zł, zaś unijne dofinansowanie wynosi 11,7 mln zł.

Wizualizacja nowej sceny teatralnej Stara Apteka. Fot. materiały prasowe Teatru WybrzeżeWizualizacja nowej sceny teatralnej Stara Apteka. Fot. materiały prasowe Teatru Wybrzeże

Inwestycja pozwoli na zachowanie zabytkowych obiektów i pełne wykorzystanie ich potencjału, a także poprawi estetykę i zwiększy atrakcyjność Głównego Miasta w Gdańsku.

– Dzięki rozwojowi działalności teatru i wprowadzeniu unikatowej w skali województwa oferty skierowanej do szerokiego grona odbiorców, w tym turystów zagranicznych – projekt przyczyni się do stworzenia spójnej i atrakcyjnej oferty Gdańska oraz wydłużenia sezonu turystycznego – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Tym samym wzrośnie atrakcyjność turystyczna zabytkowego Śródmieścia Gdańska – miejsca o szczególnych walorach kulturowych w skali województwa.

W ramach konkursu z działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP na lata 2014-2020, do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 94 mln zł, a łączna wartość projektów – 175 mln zł.

Wsparciem zostaną objęte m.in.: obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe Żuław, XIX-wieczne słupskie spichlerze, miejskie mury obronne w Malborku, Bazylika Mariacka, Wozownia Artyleryjska Centrum Hewelianum oraz Stara Osada Rybacka w Ustce.

Realizacja wybranych projektów obejmie wsparciem 39 obiektów oraz ponad 34 ha powierzchni przestrzeni publicznych wpisanych do rejestru zabytków. Ma to przynieść zwiększenie liczby zwiedzających w tych zabytkowych miejscach o ponad 716 tys. osób.  

view szablon artykułu