Aktualności

Stanowisko Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie tragicznych zdarzeń na Ukrainie

$image_alt

Podczas dzisiejszych obrad radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęli jednogłośnie stanowisko w sprawie tragicznych zdarzeń na Ukrainie.

W stanowisku sejmiku czytamy: 

„Społeczeństwo Pomorza z wielkim niepokojem, troską, ale i nadzieją obserwuje tragiczne wydarzenia na Ukrainie. W wyniku starć ulicznych między protestującymi w imię poszanowania swobód obywatelskich a oddziałami służb bezpieczeństwa dziesiątki osób zginęło a setki odniosło rany. Nasze społeczeństwo solidaryzuje się z wolnościowymi i europejskimi dążeniami narodu ukraińskiego i żywi nadzieję, że te bolesne wydarzenia zaowocują niezbędnymi reformami i integracją Ukrainy z Unią Europejską. 

Radni sejmiku uczcili minutą ciszy pamięć zabitych na Ukrainie.

Uważamy, że rozwiązanie tego dramatycznego konfliktu może się odbyć tylko na drodze pokojowego dialogu i porozumienia uwzględniającego demokratyczne i europejskie aspiracje narodu ukraińskiego. Próby siłowego rozstrzygnięcia tego sporu niweczą nadzieję na osiągnięcie kompromisu i zgody co do niezbędnych reform politycznych w duchu naprawy państwa. Narażają także na niebezpieczeństwo, integralność i suwerenność Ukrainy. 

Pomorze to region, w którym bez mała 34 lat temu narodził się powszechny ruch rewindykacji praw pracowniczych i swobód obywatelskich „Solidarność". Doprowadził on na przestrzeni dekady lat 80., na drodze porozumień i dialogu do demokratycznej transformacji państwa polskiego. Pośrednio przyczynił się także do realizacji dążeń wolnościowych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Nasze doświadczenia walki o wolność i demokrację każą się solidaryzować z podobnymi dążeniami narodu ukraińskiego a jednocześnie wskazywać na potrzebę przyjęcia pokojowej drogi przemian.

Demokratyczna, suwerenna i związana z instytucjami europejskimi Ukraina to także gwarancja dla bezpieczeństwa i rozwoju naszego kraju. Solidaryzując się z taką wizją Ukrainy wierzymy także w polityczną odpowiedzialność jej elit i całego społeczeństwa zdolnego do utrzymania integralności terytorialnej Ukrainy oraz jej wyjścia z gospodarczej zapaści. Wyrażamy także przekonanie, że w tych trudnych chwilach Ukraina powinna otrzymać niezbędne ekonomiczne i polityczne wsparcie ze strony Unii Europejskiej. UE powinna zrozumieć i docenić, iż to dążenie społeczeństwa do integracji europejskiej i ufność w instytucje UE stało się bezpośrednią przyczyną otwartego konfliktu społeczeństwa z ekipą Prezydenta Janukowycza. 

Wydarzenia na Ukrainie są niezwykle dynamiczne. Z wielką satysfakcją odnotowujemy wysoki poziom odpowiedzialności politycznej, którą w ostatnich dwóch dniach wykazali się tak deputowani Rady Najwyższej jak i Rada Majdanu. To napawa nas wiarą, że Ukraina jest zdolna poradzić sobie z obecną dramatyczną sytuacją i konfliktami przebiegającymi często w poprzek społeczeństwa. Nie wolno jednak Ukrainy w tej sytuacji pozostawić bez pomocy ze strony instytucji międzynarodowych. 

Stanowisko przekazane zostanie Konsulowi Generalnemu Republiki Ukrainy w Gdańsku oraz władzom partnerskiego Obwodu Odeskiego na Ukrainie". 

Podczas dzisiejszych obrad radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjęli jednogłośnie stanowisko w sprawie tragicznych zdarzeń na Ukrainie. 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka