Aktualności

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie planowanych zmianach w systemie edukacji

Dzieci w szkole podnoszą ręce do odpowiedzi
Fot. ©Depositphotos/oksun70

Pomorska Rada Oświatowa, pod przewodnictwem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, podczas posiedzenia 3 listopada 2016 r. przyjęła stanowisko dotyczące proponowanych zmian w systemie oświaty. Publikujemy je poniżej.

 

STANOWISKO POMORSKIEJ RADY OŚWIATOWEJ

W SPRAWIE ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY

 

Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza: szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych - w tym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów, jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, związki zawodowe oraz media, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, negatywnie opiniuje założenia zmian w systemie oświaty przedłożone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pomorska Rada Oświatowa stwierdza, że brak jest odpowiedzi na fundamentalne pytanie: dlaczego oraz w jakim celu z taką determinacją dąży się do dokonania zasadniczych zmian w obecnie funkcjonującym systemie oświaty?  Pomorska Rada Oświatowa jednocześnie zauważa, że w kontekście zapewnienia lepszej edukacji i bardziej wszechstronnego, adekwatnego do możliwości rozwoju każdego polskiego dziecka, brak jest merytorycznego uzasadnienia zmiany struktury szkolnej, w szczególności likwidacji gimnazjum.

Pomorska Rada Oświatowa, nie akceptując założeń zmian systemu oświaty, wskazuje także na niewłaściwy sposób oraz niewłaściwe tempo ich wprowadzania.  Pomorska Rada Oświatowa, kierując się w swych działaniach ideą dialogu wynikającą z tradycji Pomorza, nie akceptuje sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian.

Pomorska Rada Oświatowa uznaje, że tak istotne zmiany w systemie oświaty powinny być poprzedzone rzetelną analizą sytuacji na poszczególnych etapach ich wdrażania, w tym konsekwencji dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli wynikających między innymi
ze zmiany sieci szkolnej. Jednocześnie zwraca uwagę przede wszystkim na brak podstaw programowych i brak właściwego zabezpieczenia metodycznego nauczycieli.

Pomorska Rada Oświatowa podkreśla, iż przedstawiony harmonogram planowanych zmian utrudnia zachowanie terminów wdrożenia nowego ustroju szkolnego oraz rzetelne, gwarantujące poszanowanie różnych opinii, konsultowanie projektów nowej sieci szkół. Pomorska Rada Oświatowa dostrzega brak oszacowania kosztów planowanych zmian, które, w związku z realizacją zadań związanych z ich wdrażaniem, poniosą wspólnoty samorządowe, a także dostrzega brak zabezpieczenia w projekcie budżetu państwa środków na pokrycie wydatków z tym związanych.

Pomorska Rada Oświatowa, uwzględniając opinie uczestników debaty w ramach 3. posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej, uznaje za właściwe odejście od proponowanych zmian w systemie oświaty oraz podjęcie rzetelnego dialogu na temat poprawy jakości polskiej edukacji.

 

W imieniu członków Pomorskiej Rady Oświatowej

Przewodniczący Pomorskiej Rady Oświatowej

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

 

view szablon artykułu