Aktualności

Skorzystaj ze wsparcia na rozwój eksportu. 5 mln zł dla pomorskich firm na promocję za granicą

Targi Japan IT Week w Tokio w 2018 r.
Targi Japan IT Week w Tokio w 2018 r. Mat. prasowy ARP

Pomorscy przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Pula środków w konkursie organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza wynosi 5 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 4 marca 2019 r.

 

To kolejny konkurs zaplanowany w projekcie Pomorski Broker Eksportowy, realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Konkurs jest przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) realizujących projekty indywidualnie, a także instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz grupy MŚP. Ze wsparcia mogą skorzystać firmy z województwa pomorskiego, które chcą rozpocząć lub zwiększyć eksportu swoich produktów i usług. Preferowane będą projekty kompleksowe oraz wpisujące się w zakres Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można uzyskać na udział w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym. Dofinansowane obejmować będzie m.in. wydatki na przygotowanie stoiska wystawowego, a także transport, ubezpieczenie i zakwaterowanie pracowników uczestniczących w wydarzeniu. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy i powinien zakończyć się do końca 2021 r.

Pula środków w konkursie wynosi 5 mln zł. Maksymalnie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł w przypadku firmy składającej wniosek indywidualnie, natomiast 600 tys. zł przy realizacji projektu dla określonej grupy przedsiębiorstw. Granty będą udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów, maksymalnie do wysokości 50 proc. kwoty wydatków.

 

Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 4 marca 2019 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania przewidzianych środków).

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza SA
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk

lub złożyć osobiście w siedzibie Agencji, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
view szablon artykułu