Aktualności

Nowe umiejętności i pomoc bezrobotnym. Puck oraz Uniwersytet Gdański

Podpisanie umowy na aktywizację zawodową
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych. Fot. Sławomir Lewandowski

Na początku lipca rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie 40 projektów dla osób bezrobotnych. Podpisano też umowy między Urzędem Marszałkowskim a Uniwersytetem Gdańskim i gminą Puck na 2 działania, które przygotują do zawodu osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Projekty przeznaczone są dla osób w bardzo trudnej sytuacji zawodowej, które od dłuższego czasu mają problem ze znalezieniem pracy bądź nie mają dostatecznego przygotowania zawodowego i chcą się doszkolić. Działania te współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Puck i UG. Szansa na nowe kwalifikacje i doskonalenie zawodowe

We wtorek 11 lipca 2017 r. marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Krzysztof Bielawski oraz wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk podpisali umowy na 2 nowe projekty w ramach działań ukierunkowanych na osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, z niepełnosprawnościami oraz pozostające bez zatrudnienia. Skorzysta z nich prawie 1200 osób, a wartość realizowanych zadań to ponad 3 mln zł.

Zajęcia, warsztaty i szkolenia obejmą m.in. naukę języków obcych (angielskiego, niemieckiego), studia podyplomowe z prawa spółek, praw własności indywidualnej, podatków w przedsiębiorstwie oraz zarządzania projektami. Inne możliwości to kursy spawania, obsługi wózków jezdniowych oraz warsztaty dla magazynierów, monterów, elektryków. 

 

Bezrobotni. Te projekty mogą zmienić ich życie

Na rozwiązanie problemów bezrobocia wśród konkretnych grup społecznych przygotowano aż 40 projektów, które obejmą ponad 3700 osób. Przeznaczone są przede wszystkim dla osób powyżej 50. roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo. Szansę na zmianę sytuacji zawodowej dostaną również osoby o niskich kwalifikacjach.

Bezrobotni mogą liczyć na wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i szkolenia z technik aktywnego poszukiwania pracy. Plan działań obejmuje kompleksową opiekę nad bezrobotnym oraz wypracowanie indywidulanej strategii dla każdej osoby, uwzględniającej jej możliwości i potrzeby. Organizowane będą staże zawodowe, które pomogą zdobyć niezbędne doświadczenie. Dzięki współpracy instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, szkół wyższych i pracodawców, osoby bez pracy otrzymają szansę na zatrudnienie.

Całkowita wartość wybranych projektów to 52 670 487 zł, a unijne dofinansowanie wynosi 50 036 962,88 zł.

Więcej informacji na temat projektów można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska - Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

  •  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta

  • firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet

  • testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524 

  • nr Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, info o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej