Aktualności

Sieć szerokopasmowa – szkolenia

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/nmedia

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe. Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i jest realizowana na terenie całego kraju. W Gdańsku spotkania zaplanowano od 13 do 16 lipca 2015 r.

Program szkoleń ma na celu uświadomienie uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego, a także poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań towarzyszących realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Organizator zapewnia:

  • materiały szkoleniowe w formie papierowej (format A4)
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
  • całodzienny serwis kawowy oraz obiad w formie bufetu
  • indywidualne konsultacje dla uczestników szkoleń z zakresu dotyczącego programu szkoleń

Za organizację i prowadzenie szkoleń odpowiada firma Audytel SA.

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

Bezpłatne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe
13-16 lipca 2015 r., poniedziałek-czwartek, godz. 9.00-16.20
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, Sala Herbowa
80-810 Gdańsk

Zobacz:

Program obejmuje 4 bloki tematyczne:

  • 13 lipca 2015 r., poniedziałek, godz. 9.00-16.20 – Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych
  • 14 lipca 2015 r., wtorek, godz. 9.00-16.20 – Obsługa procesu inwestycyjnego
  • 15 lipca 2015 r., środa, godz. 9.00-16.20 – Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego w zakresie telekomunikacji w świetle nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • 16 lipca 2015 r., czwartek, godz. 9.00-16.20 – Budowa sieci telekomunikacyjnych – kwestie techniczne

Opr. BMG

view szablon artykułu

Aktualności