Aktualności

Senior na Plus 2! – edukacja finansowa

Fot. ©Depositphotos/zurijeta

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 1 stycznia 2017 r. rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego „Senior na plus 2! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus". W ramach projektu od marca do połowy czerwca 2017 r. zaplanowano bezpłatne zajęcia edukacyjne dla osób po 55. roku życia. Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez zgłoszenia organizacji działających na rzecz seniorów.

 

Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie bezgotówkowych instrumentów płatniczych oraz budowania wiarygodności finansowej. Głównym celem projektu jest poprawa świadomości osób w wieku 55+ w zakresie możliwości bezpiecznego posługiwania się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi oraz budowania i ochrony własnej wiarygodności finansowej, a także ochrony przed kradzieżą tożsamości i wyłudzeniami.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Rekrutacja uczestników w projekcie „Senior na plus 2!" odbywa się poprzez zgłoszenia organizacji działających na rzecz seniorów. Jeśli organizacja jest zainteresowana warsztatami, powinna zgłosić swój udział do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Warsztaty zaplanowano od marca do połowy czerwca 2017 r. Działania projektu obejmą grupę 300 osób na obszarze województw pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Zajęcia „Senior na plus 2!" będą miały formę spotkania, 3-godzinnego warsztatu złożonego z dwóch modułów wypełnionych indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego. Zajęcia będą prowadzić specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe oraz upominek. Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie udostępnionych salach szkoleniowych organizacji zainteresowanych przeprowadzeniem warsztatów.

Wszelkich informacji na temat projektu ze strony SKEF udziela Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń, tel. 58 624 98 76, e-mail: ikarmasz@skef.pl

 

view szablon artykułu