Aktualności

Sejmik Województwa Pomorskiego będzie obradował w Chojnicach

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Przed nami kolejna, wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego w Chojnicach. Głównym tematem spotkania będzie dyskusja na temat audytu krajobrazowego w naszym województwie. Obrady odbędą się w poniedziałek, 25 lipca br., o godz. 11, w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, przy ul. Piłsudskiego 30a.

Okazją do organizacji sesji w Chojnicach jest ustanowiony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Władze województwa chcą, by mieszkańcy Pomorza identyfikowali się z naszym regionem, poznali i utożsamiali się z jego symbolami i osiągnięciami.  

– Chcemy zwrócić uwagę wszystkich Pomorzan na potrzebę ciągłego budowania i umacniania wspólnoty regionalnej, którą łączyłoby nie tylko zamieszkiwanie terytorium tej samej jednostki administracyjnej, ale także współpraca i współodpowiedzialność za Pomorze – mówi Jan Kleinszmidt, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. – Jedną z cech wyróżniających nas tle innych polskich regionów była i jest dotychczas duża aktywność obywatelska i umiejętność samoorganizacji mieszkańców, przekładająca się na rozkwit życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu.

Poza Gdańskiem, tegoroczne sesje sejmiku odbyły się dotąd w Tczewie, Słupsku oraz w Kwidzynie.

Ważnym punktem obrad będzie informacja Zarządu Województwa Pomorskiego dotycząca systemowego podejścia do zarządzania krajobrazem w województwie pomorskim. Informacje
w tej sprawie przedstawią radnym pracownicy Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Przyczynkiem do dyskusji jest chaos urbanistyczny i estetyczny, brzydota polskiej przestrzeni opanowanej przez chaotyczną zabudowę, wszechobecne reklamy i niskiej jakości rozwiązania architektoniczne – szczególnie w odniesieniu do zabudowy na terenach wiejskich oraz brak rozwiązań prawnych w tym zakresie, a z drugiej strony ratyfikowanie przez Polskę międzynarodowych umów, takich jak Europejska Konwencja Krajobrazowa, dało podstawy do przygotowania tzw. ustawy krajobrazowej. Z zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej wynika wprost konieczność podjęcia działań na rzecz zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego oraz wszelkimi politykami oddziałującymi na krajobraz. Niezmiernie istotne jest także włączenie do tworzenia i realizacji polityki krajobrazowej społeczeństwa, organów samorządowych oraz wszystkich stron zainteresowanych jej wdrożeniem.

Głównym celem pomorskiej polityki krajobrazowej będzie zintegrowany system gospodarowania, planowania i ochrony zasobów krajobrazowych przy wykorzystaniu istniejących prawnych narzędzi realizacji i wdrażania na poziomie regionalnym i lokalnym. Realizacja tego celu wymaga podjęcia prac nad sporządzeniem audytu krajobrazowego dla województwa pomorskiego (stanowiącego ustawowy obowiązek samorządu województwa).

Połączenie prac nad weryfikacją obszarów chronionego krajobrazu i sporządzeniem planów ochrony parków krajobrazowych z pracami nad sporządzeniem audytu krajobrazowego (równoległe działania) pozwoli na zachowanie spójnego podejścia do zintegrowanego systemu gospodarowania, planowania i ochrony zasobami krajobrazu w województwie pomorskim.

 

 

 

view szablon artykułu