Aktualności

Sejmik przyjął rezygnację wicemarszałek Hanny Zych-Cisoń

Hanna Zych-Cisoń otrzymuje bukiet kwiatów od marszałka Mieczysława Struka
Hanna Zych-Cisoń otrzymuje bukiet kwiatów od marszałka Mieczysława Struka. Fot. Małgorzata Pisarewicz

Sejmik Województwa Pomorskiego podczas lipcowej sesji, która odbyła się w Chojnicach 25 lipca 2016 r., przyjął rezygnację Hanny Zych-Cisoń z funkcji członka Zarządu Województwa Pomorskiego. Pani marszałek złożyła ją dwa tygodnie wcześniej na ręce marszałka Mieczysława Struka, argumentując to powodami osobistymi.

W swoim oświadczeniu Hanny Zych-Cisoń pisała wówczas: „Robię to również z poczucia odpowiedzialności za zaufanie, którym obdarzyli mnie mieszkańcy województwa pomorskiego. Od 2010 r. zasiadam w Zarządzie Województwa Pomorskiego, odpowiadając za problematykę ochrony zdrowia oraz politykę społeczną. Moja misja działalności w sferze społecznej rozpoczęła się wiele lat temu, gdy organizowałam gdański oddział Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków. Obejmując mandat zarówno radnej sejmiku, a następnie wicemarszałek i członka zarządu województwa, zawsze przyświecał mi cel bycia rzecznikiem pacjenta.

Ostatnie lata to praca nad zbudowaniem opieki zdrowotnej w naszym regionie na najwyższym poziomie. Wykonywałam z poświęceniem zadania przypisane w tym zakresie samorządowi województwa pomorskiego. Niejednokrotnie nie były to procesy łatwe. Setki trudnych spotkań z pracownikami marszałkowskich szpitali, z pacjentami, dawały mi jednak siłę do tego, aby obraz niedoinwestowanych i zmagających sie z trudnościami placówek, zmieniać na lepsze. Liczne inwestycje w pomorskich szpitalach, komercjalizacje, konsolidacje są naszym sukcesem".

Podczas sesji w Chojnicach, podsumowując 6 lat swojej pracy w Zarządzie Województwa Pomorskiego, wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń mówiła: „Jednym z najważniejszych zadań było przekształcenie i połączenie się szpitali podległych naszemu województwu. Od 2012 r. przekształciliśmy 12 podmiotów leczniczych, które obecnie funkcjonują jako 9 spółek prawa handlowego. Dlaczego? Ponieważ korzyści płynące z tej realizacji są ogromne, tj.: efektywniejszy sposób zarządzania, przejrzysta gospodarka finansowa, możliwość rozszerzenia realizacji świadczeń zdrowotnych, możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych, wzrost odpowiedzialności zarządu spółki, a przede wszystkim bardziej elastyczna reakcja na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia oraz ich zmiany.

Dzięki tym przekształceniom województwo przejęło zobowiązania o wartości 104  mln  zł, uzyskano 72 mln zł dotacji z budżetu państwa. Suma kapitałów podległych podmiotów leczniczych funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego to ponad 700 mln zł, które generują przychody na poziomie 1 mld 150 mln zł.

Kolejnym ważnym tematem są inwestycje. W nieco ponad 2 lata przebudowaliśmy obiekty poszpitalne w Słupsku, tak, by powstało Centrum Zdrowia Psychicznego. Koszt tej inwestycji to 16 mln zł. Nie sądzę, aby inne województwo w naszym kraju zrealizowało taki projekt, za takie pieniądze oraz w tak krótkim czasie. Rozbudowaliśmy i wyposażyliśmy także część zabiegową Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni, dokonaliśmy termomodernizacji siedmiu szpitali samorządu województwa pomorskiego, a także wybudowaliśmy i wyposażyliśmy Blok Operacyjny, Centralną Sterylizatornię oraz 5-kondygnacyjny budynek oddziałowy w Copernicusie.

Wydaje mi się, że jest to dość duże osiągnięcie, gdyż musimy patrzeć na dobro pacjenta, aby zarówno miał rzetelnie wykonaną usługę, ale także, aby miał zapewniony jak najlepszy standard".

Na koniec przemówienia, dziękując osobom zaangażowanym w sprawy zdrowotne i społeczne, Hanna Zych-Cisoń powiedziała: „Jak Państwo widzicie, przez ostatnie 6 lat nie spoczywałam na laurach, tylko pracowałam dla dobra województwa pomorskiego. Teraz nadszedł czas na zmianę, oby lepszą! Życzę mojemu następcy samych sukcesów i mam nadzieję, że zainicjowane i prowadzone przeze mnie projekty będą dalej realizowane sumiennie oraz skrupulatnie".

Pełny tekst oświadczenia Hanny Zych-Cisoń

view szablon artykułu