Aktualności

Sejmik połączył szpitalne spółki w Gdańsku

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Minutą ciszy rozpoczęła się lutowa sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni oddali w ten sposób hołd ofiarom ostatnich, tragicznych wydarzeń na Majdanie w Kijowie. Obrady zdominował jednak temat połączeń dwóch szpitalnych spółek w Gdańsku.

Po długiej, 3-godzinnej dyskusji, radni podjęli decyzję o połączeniu spółek Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. (Szpital im. Kopernika w Gdańsku) oraz Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku sp. z o.o. Za połączeniem głosowało 21 radnych, 7 było przeciwnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. Spółka będzie prowadzić swoją działalność na bazie dwóch szpitali specjalistycznych: im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz szpitala im. św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie. 

- W wyniku połączenia ten silny podmiot medyczny będzie bardziej konkurencyjny na rynku świadczeń medycznych – mówiła wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. - Ma szansę na tworzenie nowych profili specjalistycznych, w oparciu o kontrakt z NFZ, co powinno stać się kluczowym czynnikiem sukcesu spółki. 
Kapitał spółki wyniesie 250 000 000 zł. Zamiarem połączenia spółek jest m.in. wzmocnienie pozycji obu szpitali w przyszłych postępowaniach konkursowych NFZ, przez co rozszerzeniu i zwiększeniu ulegnie wachlarz udzielanych świadczeń zdrowotnych, doprowadzając tym samym do zagwarantowania pacjentom ich kompleksowości. Ponadto umożliwi to uzyskanie lepszych ofert w postępowaniach przetargowych. 

 Fot. Sławomir Lewandowski
Radni oddali hołd ofiarom ostatnich, tragicznych wydarzeń na Majdanie w Kijowie.
Fot. Sławomir Lewandowski

Pomorscy radni uchwalili również (15 głosów „za", 1 „przeciw", 7 „wstrzymujących się") „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Pomorskiego". 

- Plan ten pokazuje organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej na obszarze naszego regionu do 2025 roku, zapewniając tym samym racjonalny zakres usług świadczonych przez transport zbiorowy w Pomorskiem – mówił Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. 
Zakłada on m.in. utrzymanie co najmniej na obecnym poziomie ogólnego podziału przewozów pasażerskich w województwie pomorskim, poprawę dostępności wewnętrznej województwa poprzez skrócenie czasu podróży pomiędzy regionalnymi i ponadregionalnymi ośrodkami osadniczymi i gospodarczymi. 

Radni zdecydowali również o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach województwa pomorskiego. W tym roku pomorski samorząd przeznaczył na ten cel 600 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom uda się m.in. dofinansować remonty obiektów w Nowym Stawie, Lignowach Szlacheckich, Marynowach, Różynach, Krzyżanowie, Nowej Wiosce, Tychnowach, Jantarze, Stegnie i Starych Polaszkach. 

Podczas sesji zapadła również decyzja o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu tczewskiego – etap I" w kwocie 2 milionów złotych. Dokumentacja projektowa przebudowy mostu jest realizowana staraniem powiatu, w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W pierwszym etapie zaplanowano przebudowę trzech przęseł mostu w 2014 r. 

Ponadto radni zatwierdzili uchwały w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego Annie Boguckiej-Skowrońskiej oraz prof. Zygmuntowi Szultce. Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi podczas jednej z kolejnych sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

Radni zdecydowali ponadto o dofinansowaniu kwotą 800 tysięcy złotych zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem IAAF Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce SOPOT 2014, jednej z najważniejszych i najbardziej prestiżowych halowych imprez sportowych na świecie.

 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka