Sławni Pomorzanie

Schopenhauer Artur

$image_alt

​Słynny filozof urodził się 22 lutego 1788 r. w Gdańsku jako syn zamożnego kupca Heinricha Florisa Schopenhauera i literatki Joanny Schopenhauer. W 1793 roku, po zajęciu Gdańska przez Prusy, rodzina wyjechała do Hamburga.
 
Będąc młodzieńcem, studiował m.in. na uniwersytetach w Getyndze, Berlinie i Jenie. Najbardziej fascynowały go podróże, dzięki którym poszerzał swoją wiedzę i zdobywał doświadczenie.
 
W latach 1814-1818 opracował w Dreźnie podstawy swojego własnego systemu filozoficznego, które następnie zawarł w dziele „Świat jako wola i przedstawienie" wydanym w 1819 r. Jego oryginalna koncepcja filozoficzna nawiązuje do myśli Kanta i buddyzmu. Schopenhauer uznaje świat doświadczalny za przejaw ludzkiego umysłu, a wolę, pojmowaną jako podłoże zjawisk, za przyczynę wszelkiego zła i cierpienia. 
 
Ostatnie lata życia spędził w samotności. Aż do śmierci nie opuszczał Frankfurtu. Jego prace przyniosły mu upragniony rozgłos dopiero pod koniec życia, by w XX w. wejść do kanonu lektur humanistycznych.
 
Frankfurcki samotnik zmarł 21 września 1860 r.


Opr. Marta Widzicka


 
view szablon artykułu