Aktualności

Samorząd województwa inwestuje w małe firmy 37 milionów złotych

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Pomorscy przedsiębiorcy będą mogli dofinansować realizację zaplanowanych inwestycji dzięki dodatkowej puli środków europejskich uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pomorscy przedsiębiorcy będą mogli podpisać kolejne umowy o dofinansowanie projektów z Agencją Rozwoju Pomorza SA (ARP). W ostatnich dniach Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu puli środków na dotacje w konkursie nr 1.1.2_3 „Małe i średnie przedsiębiorstwa" ogłoszonym w ubiegłym roku w ramach RPO. Był to ostatni nabór wniosków, który umożliwiał przedsiębiorcom zdobycie dofinansowania z UE ze środków regionalnych w kończącym się okresie programowania.

- Ponad 80% pracujących w naszym regionie w sektorze przedsiębiorstw to osoby związane z małymi i średnimi firmami. Wsparcie udzielane z funduszy europejskich dla małych, często rodzinnych firm w największym stopniu decyduje jak oceniamy naszą sytuację finansową i rynku pracy – podkreśla marszałek województwa Mieczysław Struk.

- Znacznie przyspieszyliśmy rozliczanie projektów realizowanych w ostatnim czasie – mówi Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza. - Okazało się, że przedsiębiorcy nie wykorzystali wszystkich środków także z wcześniejszych konkursów, które możemy przeznaczyć teraz na kolejne inwestycje.

W efekcie, kolejnych 50 firm uzyska dofinansowanie. Łączna kwota wybranych do realizacji projektów wyniesie ponad 133 miliony złotych, z czego przyznane dofinansowanie to prawie 37 milionów. Zdobyte fundusze pozwolą małym i średnim firmom zrealizować przedsięwzięcia infrastrukturalne m.in. budowę, rozbudowę lub rozszerzenie działalności, a także umożliwią unowocześnić logistykę sprzedaży towarów i usług oraz informatyzację. Ponadto firmy w ramach pozyskanych środków będą mogły również dostosować standardy swojej działalności do norm krajowych oraz europejskich.

- Pomorskie firmy bardzo aktywnie korzystały z funduszy na rozwój. W perspektywie 2007-2013 złożono w ARP ponad 3,5 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 1,3 mld złotych. Do dofinansowania wybrano prawie 1 tys. projektów na kwotę około 600 mln złotych. Realizacja i rozliczanie idą obecnie pełną parą. Już prawie 400 mln złotych wypłacono beneficjentom, z czego najwięcej na inwestycje i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Jestem pewien, że w latach 2014 – 2020, będziemy mogli jeszcze więcej zaproponować pomorskim przedsiębiorcom – podsumowuje marszałek Mieczysław Struk.
 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka