Aktualności

Samorząd terytorialny i rynek kapitałowy

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/kuligssen

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza 18 maja 2015 r. na ogólnopolską konferencję naukową połączoną z giełdą kooperacyjną w ramach projektu CATALYsator – jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym. Spotkanie skierowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu oraz organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Finansów Publicznych, działające w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Organizacja skupia studentów i doktorantów, których zainteresowania naukowe i badawcze związane są z finansami publicznymi. Ideą projektu jest zwiększenie wiedzy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i studentów na temat rynku kapitałowego oraz stworzenie platformy do nawiązania relacji przedstawicieli JST z przedstawicielami świata nauki oraz instytucji bankowych i finansowych, a w efekcie – zwiększenie zainteresowania i udziału JST w rynku kapitałowym.

Uzasadnieniem projektu jest fakt, że deficyt finansów publicznych zmusza krajowe i zagraniczne jednostki samorządu terytorialnego do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania przedsięwzięć. Rynki kapitałowe oferują w tym zakresie narzędzia, które nie są powszechnie stosowane przez JST w Polsce. Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.", rynek obligacji municypalnych jest niewielką częścią polskiego rynku kapitałowego.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie aktualny stan prawny i faktyczny w zakresie funkcjonowania JST na rynku kapitałowym w kontekście krajowym i zagranicznym, omówione zostaną korzyści i ryzyka związane z udziałem JST w rynku kapitałowym, bariery wchodzenia JST na rynek kapitałowy, perspektywy wynikające z obecności JST na rynku kapitałowym, aspekty ekonomiczne oraz prawne związane z funkcjonowaniem JST na rynku kapitałowym krajowym i zagranicznym, zasady obrotu obligacjami na rynku Catalyst.

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

Ogólnopolska konferencja naukowa połączoną z giełdą kooperacyjną w ramach projektu CATALYsator – jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym
18 maja 2015 r., poniedziałek, godz. 10.00-16.00
Szkoła Główna Handlowa
al. Niepodległości 162, budynek główny, sala nr 152 G
Warszawa

Więcej:

 

Opr. BMG

view szablon artykułu