Aktualności

Rusza Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. 430 mln zł na przedsiębiorstwa w regionie

Podpisanie umowy dotyczącej Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+
Podpisanie umowy dotyczącej Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Fot. Sławomir Lewandowski

Zarząd Województwa Pomorskiego 30 września 2016 r. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na mocy której zostanie uruchomiony program wsparcia dla przedsiębiorstw w regionie. 430 mln zł trafi do mikro, małych i średnich firm w postaci kredytów, pożyczek, poręczeń i inwestycji kapitałowych. Województwo pomorskie jest pierwszym samorządem, który podpisuje umowę z BGK na zarządzanie tego typu środkami w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Celem programu „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+" jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na rozwój firm na Pomorzu przeznaczono 430 mln zł, w tym 365,4 mln zł ze środków unijnych, 43 mln zł z budżetu państwa oraz 21,5 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych.

Szacujemy, że zakontraktowane dziś środki trafią do około 2 tys. firm i posłużą przede wszystkim wzmocnieniu ich konkurencyjności – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Spodziewamy się, aktywa wygenerowane w okresie realizacji projektu, zasilą po 2023 r. Pomorski Fundusz Rozwoju.

Bank Gospodarstwa Krajowego, któremu samorząd powierzył zarządzanie funduszami, będzie korzystał z doświadczeń we wdrażaniu instrumentów zwrotnych zdobytych w latach 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE.

- Dziękujemy Zarządowi Województwa Pomorskiego, że jako pierwszy w tej perspektywie finansowej obdarzył nas zaufaniem i chce przy udziale państwowego banku rozwoju rozwijać zwrotne formy wsparcia dla MŚP – powiedział Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

O skuteczności tych środków niech zaświadczą liczby. Pierwotna pula powierzonych BGK funduszy unijnych wynosiła ok. 290 mln zł. Te pieniądze wciąż są w obrocie jako kredyty, poręczenia, a spłaty trafiają do puli. Dzięki temu mogą z nich korzystać kolejni. Do tej pory na Pomorzu było to blisko 6 tys. firm.

Umowa pozwala na rozpoczęcie procesu wyłaniania profesjonalnych pośredników finansowych, którzy bezpośrednio będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom. BGK przewiduje, że firmy z Pomorskiego będą mogły skorzystać z produktów w pierwszym półroczu 2017 r.

Cześć środków z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ będzie przeznaczona na projekty technologiczne, m.in. offshore i portowo-logistyczne, ekoefektywności w produkcji, przesyłu, dystrybucji oraz zużycia energii i paliw, dotyczące budownictwa, a także ICT oraz wybranych technologii medycznych.

Podpisanie dzisiejszej umowy wieńczy wspólną pracę strony samorządowej i rządowej. Doświadczenia lat 2007-2013, jak również wypracowane z pierwszymi regionami zasady współpracy publiczno-publicznej na lata 2014-2020, pozwolą szybko uruchomić zwrotne formy inwestowania inwestycji – podkreślił Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Przełoży się to na przyspieszenie tempa wykorzystania funduszy europejskich. Korzyści z realizacji przedsięwzięć prorozwojowych w  formule zwrotnej są oczywiste. Zachęcam kolejne regiony do uruchamiania u siebie instrumentów finansowych. 

view szablon artykułu