Aktualności

Rusza konkurs dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW 2014-2020

Dwa segregatory
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020. Wnioski można składać od 2 stycznia do 24 lutego 2017 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rusza 2 stycznia i potrwa do 24 lutego 2017 r.

Adres składania wniosków:

  • Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Sekretariat, pokój 300 a, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.45-15.30.
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  •  ul. Augustyńskiego 2
  • 80-819 Gdańsk

Do pobrania:

Uchwała nr 1265/194/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1265/194/16 Zarządu Województwa Pomorskiego  z dnia 6 grudnia 2016 r.  – ogłoszenie o naborze 

Wniosek o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

Umowa

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) - pobierz

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (PDF) 

Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 

Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością 

Zał. nr 3 do umowy - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 

Zał. nr 4 do umowy - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 

Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

Zał. nr 5 a do umowy - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

Zał. nr 6 do umowy – Informacja po realizacji operacji 

Wniosek o płatność

Formularz wniosku o płatność 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 

 

Zobacz: Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

view szablon artykułu