Aktualności

Rusza budowa autostrady elektroenergetycznej dla Pomorza

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/tepic

Wkrótce rozpocznie się budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Nowe połączenia elektroenergetyczne są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa naszego regionu. Sprawna realizacja inwestycji będzie zależała od dobrej współpracy wykonawcy z lokalną społecznością i władzami gmin. To główne wnioski płynące z konferencji elektroenergetycznej w Szymbarku, która odbyła się 15 czerwca 2016 r.

Bezpieczeństwo energetyczne regionu i rola samorządów lokalnych w realizacji budowy „autostrady energetycznej", która ma przebiegać przez obszar jedenastu gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, stanowiły główne tematy dyskusji uczestników konferencji. Nowa dwutorowa linia 400 kV zastąpi wyeksploatowaną, działającą od lat 60. XX wieku, jednotorową linię 220 kV.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz regionu oraz burmistrzowie, wójtowie, radni i sołtysi z gmin, które znajdują się na trasie budowanej linii. Wydarzenie zorganizował wykonawca budowy linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, firma Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. oraz inwestor zlecający to zadanie, czyli państwowa spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Powodzenie inwestycji zależy od lokalnego wsparcia
Konferencję rozpoczęło wystąpienie Ryszarda Świlskiego, członka Zarządu Województwa Pomorskiego, który kładł nacisk na skalę i duże znaczenie inwestycji oraz wagę współpracy z samorządami. Profesor Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej przedstawił informacje o bilansie energetycznym i bezpieczeństwie energetycznym Pomorza.

Następnie przedstawiciel inwestora – Rafał Kuźniak, prezes PSE Inwestycje – omówił realizowane obecnie przedsięwzięcia, mające na celu utrzymanie stabilności dostaw energii dla odbiorców w regionie Podkreślał przy tym potrzebę prowadzenia transparentnej komunikacji z lokalnymi społecznościami.

Prace prowadzone z troską o środowisko
Przedstawiciele wykonawcy, firmy Aldesa Nowa Energia, omówili aktualny stan prac i podsumowali dotychczasowe uzgodnienia z lokalnymi społecznościami. Podkreślali, że budowana linia została zaprojektowana zgodnie z poszanowaniem przepisów o ochronie środowiska.

Informowali także, że w trakcie prowadzonych prac budowlanych, w terenie pojawi się ciężki sprzęt – samochody ciężarowe, dźwigi i koparki. Niemniej jednak wykonawca zapewnił, że będzie to robione w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy tak dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Rozpoczęcie robót planowane jest w III kwartale 2016 r.

***
Linia elektroenergetyczna 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo będzie liczyła około 120 kilometrów. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie 11 gmin (Żukowo, Somonino, Nowa Karczma, Kościerzyna, Lipusz, Parchowo, Studzienice, Bytów, Tuchomie, Miastko, Polanów). Zgodnie z założeniami przedsięwzięcie ma zostać zakończone w 2019 r. Po wybudowaniu nowej infrastruktury wykonawca zdemontuje istniejącą linię 220 kV, eksploatowaną na podobnej trasie od lat 60. ubiegłego wieku.

Zobacz również stronę Linia elektroenergetyczna 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Oprac. AK

 

view szablon artykułu