Aktualności

Rozpoczął się II etap przetargu na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM na terenie Gdyni

$image_alt
Fot. T. Konopacki

PKM SA wysłała w środę, 29czerwca 2016 r., zaproszenia do składania ofert na budowę przystanków PKM Gdynia Karwiny i PKM Gdynia Stadion do ośmiu firm, które wcześniej przeszły pozytywnie weryfikację w I etapie przetargu na budowę dwóch dodatkowych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej 201 Gdynia - Kościerzyna. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie budowy planowane jest jesienią br., a zakończenie inwestycji i oddanie obu przystanków do użytku w II połowie 2017 r.

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pierwotnie obejmował budowę do końca 2015 r. wyłącznie 18-kilometrowej linii kolejowej pomiędzy Gdańskiem-Wrzeszczem i Rębiechowem wraz z 8 nowymi przystankami. Budowa dodatkowych przystanków na istniejącej już linii kolejowej 201 Gdynia – Kościerzyna planowana była dopiero w kolejnym etapie PKM, w ramach nowych środków unijnych dostępnych do 2020 roku. Kiedy jednak udało się uzyskać zwiększenie unijnego dofinansowania projektu PKM z 70 do 85 procent, władze województwa oraz PKM SA wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na realizację trzech dodatkowych przystanków PKM planowanych na linii 201 - Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – już obecnie, w ramach rozszerzenia I etapu projektu PKM. Komisja Europejska zgodziła się na to w lutym 2015 r., dzięki czemu przystanek Gdańsk Osowa udało się wybudować już w grudniu 2015 r. Dwa przystanki PKM na terenie Gdyni, ze względu na trudniejszą lokalizację, wymagającą bardziej szczegółowych i czasochłonnych uzgodnień technicznych z PKP PLK (jako zarządcą linii 201), powstaną natomiast w II połowie 2017 r. - czyli trzy lata wcześniej niż pierwotnie planowano.

Pierwszy etap przetargu na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM na terenie Gdyni ogłoszony został w grudniu 2015 r. Wzięło w nim udział 9 firm i konsorcjów, które w marcu 2016 r. złożyły w PKM SA wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po drobiazgowej ocenie otrzymanych dokumentów, PKM SA do II etapu przetargu dopuściła 8 potencjalnych wykonawców:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o., Zawiercie;
  2. Trakcja PRKiL S. A., Warszawa;
  3. Konsorcjum: Poltores Sp. z o. o., Warszawa; Construcciones Rubau S.A., Hiszpania; Rover Alcisa S. A., Hiszpania;
  4. Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o. o., Warszawa; Aldesa Construcciones S. A., Hiszpania;
  5. Konsorcjum: BETONOX Construction Sopot S.A. Sp. k.; Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o. o., Gdynia;
  6. Konsorcjum: Budimex S. A., Warszawa, Ferrovial Agroman S. A., Hiszpania
  7. Konsorcjum: Firma Budowlano - Drogowa MTM S. A., Gdynia, Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe RAJBUD Sp. z o. o., Szymbark;
  8. Konsorcjum: NDI S. A., Sopot, NDI Sp. z o. o., Sopot

Firmy te mają obecnie czas do 9 sierpnia 2016 r. na złożenie swoich ofert w II etapie przetargu, którego pełna nazwa brzmi: „Zaprojektowanie i budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion - w zakresie przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion oraz przebudowa układu torowego linii kolejowej nr 201 na wysokości nowoprojektowanych przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion wraz z budową urządzeń zapewniających bezpieczną obsługę podróżnych, w tym w tym osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym umożliwieniu przewozu ładunków ponadgabarytowych".

Inwestor (PKM SA) przewidział dwa kryteria oceny otrzymanych ofert – cena (90 procent) i skrócenie terminu wykonania zamówienia (10 proc.). Podany w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) graniczny termin realizacji inwestycji to 30.10.2017 r., przy czym potencjalni wykonawcy za skrócenie terminu podstawowego o 2 miesiące mogą otrzymać 5 pkt. w ocenie swoich ofert, a za skrócenie terminu o 3 miesiące i więcej –10 pkt.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia II etapu przetargu i podpisania umowy z wybranym wykonawcą to jesień 2016 r. Wtedy też rozpocznie się budowa dwóch dodatkowych przystanków PKM na linii 201. Zakończenie budowy i oddanie do użytku przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion planowane jest w II połowie 2017 r. (dokładny termin poznamy po otwarciu ofert, bo jest on jednym z kryteriów ich oceny).

view szablon artykułu