Aktualności

Rok 2019 Rokiem Wolności i Solidarności – zadecydowali radni Sejmiku Województwa Pomorskiego

IV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego
Fot. Aleksandra Chalińska

To będzie wyjątkowy rok. Radni województwa jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której ogłosili rok 2019 Rokiem Wolności i Solidarności. Dużo miejsca na sesji poświęcono też Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Został przyjęty harmonogram prac nad Strategią.

 

To była druga w 2019 roku i czwarta w kadencji sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na obradach obecni byli pomorscy parlamentarzyści Marek Biernacki oraz Małgorzata Chmiel i poprzedni marszałek województwa Jan Kozłowski.  

 

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju województwa pomorskiego to podstawowy dokument, który pokazuje cele oraz drogę do rozwoju całego regionu. Co ważne, dokument nie skupia się na lokalnych kwestiach, ale swoim zakresem obejmuje całe Pomorze. – Obecnie obowiązująca strategia kończy się 31 grudnia 2020 roku. Musimy przystąpić do sporządzenia nowego planu. Będzie on obowiązywać do 2030 roku – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. W pracach nad strategią udział wezmą nie tylko samorządowcy i eksperci. Przewidziane są również konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców regionu. – Konsultacje społeczne planujemy w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku – dodał marszałek. W planach są również debaty, konferencje i seminaria. Radni województwa pytali też o to, jak zapisy wojewódzkiej strategii związane są z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, do której kilkadziesiąt uwag zgłosił ostatnio pomorski samorząd.   

 

Rok Wolności i Solidarności

Rok 2019 to okres ważnych rocznic. Świętować będziemy 30. rocznicę pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów oraz 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej.– Ogłaszając Rok Wolności i Solidarności chcemy nawiązać do najważniejszych wartości pielęgnowanych w naszym regionie. To zarówno przywiązanie do wolności, przywiązanie do Polski, ale też działanie w oparciu o zasady solidarności i demokracji – powiedział, przedstawiając projekt uchwały, Jan Kleinszmidt, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.: „Mając na względzie potrzebę utrwalenia pamięci o wydarzeniach mających miejsce w roku 1919, a także w 1989 i 2004, które zmieniły obraz Pomorza oraz wpłynęły zasadniczo na uzyskanie wolności, rozwój demokracji oraz poziomu życia mieszkańców, Sejmik Województwa Pomorskiego ustanawia rok 2019 Rokiem Wolności i Solidarności". – Chcemy też upamiętnić bohaterów z roku 1919, których wysiłek doprowadził do włączenia Pomorza do Macierzy – dodał przewodniczący. Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

 

Mieszkańcy Pomorza mają głos

Radni debatowali również nad projektem uchwały, która określi zasady inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców województwa. – Wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie województwa mieszkańcy regionów zyskali możliwość zgłaszania swoich projektów uchwał – powiedział Jan Kleinszmidt. Taką uchwałę będzie mogła zgłosić grupa minimum tysiąca mieszkańców. Później projektem obywatelskiej uchwały zajmować się będzie sejmik województwa. Będzie miał na to trzy miesiące.  – To ważna uchwała. Dzięki niej głos mieszkańców regionu będzie jeszcze lepiej słyszalny – zaznaczył przewodniczący sejmiku.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka