Aktualności

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku finalistą RegioStars 2016

$image_alt
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Fot. Przemysław Marczewski

Projekt Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, został finalistą konkursu RegioStars 2016 w kategorii CityStar – zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji.

Celem, organizowanego od 2008 r. konkursu, jest promowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów, które mogą stać się wzorem dla innych regionów. W konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne, współfinansowane z funduszy europejskich.

Projekt Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku, przygotowany i realizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dotyczył zarówno działań inwestycyjnych, jak i społecznych.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu należą: 

  • adaptacja historycznego budynku łaźni miejskiej przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku na siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia", połączonej z warsztatami plastycznymi dla dzieci oraz imprezami kulturalnymi dla mieszkańców dzielnicy,
  • adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8 A i B w Gdańsku na prowadzenie działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży,
  • remont elementów 31 budynków mieszkalnych,
  • remont przestrzeni publicznych przy ulicach Łąkowej i Wróblej oraz ulic przyległych.

Równolegle z działaniami infrastrukturalnymi zrealizowano również wiele inicjatyw społecznych skierowanych do mieszkańców dzielnicy m. in.: przeprowadzono warsztaty i zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, stworzono klub seniora, zorganizowano konkursu małych grantów pobudzających lokalną inicjatywę obywatelską oraz wiele innych działań i akcji społecznych.

Głównym założeniem i receptą na sukces projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku było zaangażowanie we wszystkie działania miejscowej społeczności oraz lokalnych organizacji pozarządowych, których wkład i pomysły były głównym wyznacznikiem i drogowskazem dla realizacji tego projektu.

Łączna wartość projektu to: 8 274 000 euro.

Z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło: 5 792 000 euro.

Ceremonia rozdania nagród RegioStars odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, 11 października 2016 r. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają puchar RegioStars oraz certyfikat, który wręczony zostanie przez komisarz ds. polityki regionalnej – Corinę Creţu oraz przewodniczącego jury konkursu.

Pełna lista finalistów.

 

 

 

 

view szablon artykułu