Aktualności

Renowacja zabytkowych kościołów, przewodniki, a nawet wirtualne spacery. Na Pomorzu powstaną dwa historyczne szlaki turystyczne [AKTUALIZACJA]

Podpisanie umów w Tczewie. Fot. Michał Szczupaczyński
Podpisanie umów w Tczewie. Fot. Michał Szczupaczyński

W ramach projektu wytyczony zostanie Szlak Kościołów Książąt Pomorskich oraz Szlak Sanktuariów Maryjnych Pomorza. Prace konserwatorskie i renowacyjne przeprowadzone zostaną w 11 kościołach z całego regionu.

 

AKTUALIZACJA 3.08.2018 r.

Dwie umowy na utworzenie Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich w województwie pomorskim oraz na utworzenie Szlaku Sankturiów Maryjnych Pomorza zostały podpisane 3 sierpinia 2018 r. o godz. 14.30 w Tczewie na placu przed kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Umowy z proboszczami parafii ks. Tadeuszem Brzezińskim oraz ks. Andrzejem Ossowskim podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. 

Inwestycja kosztować będzie około 40 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie 23 mln zł.

 

Wcześniej pisaliśmy:

 

Prace konserwatorskie

W kościołach, które znajdą się na planowanych szlakach, przeprowadzone zostaną prace renowacyjne. W kościele pw. św. Stanisława Kostki w Tczewie wzmocnione zostaną konstrukcje dachu i fundamentów. Elewacja będzie oczyszczona. Z kolei w kościele parafialnym w Lubiszewie Tczewskim przeprowadzona zostanie konserwacja ceglanych ścian, renowacja wieży oraz konserwacja witraży.  Prace konserwatorskie nie ominą również zabytkowego wyposażenia świątyń. W Pelplinie renowacja obejmie dwa rokokowe konfesjonały, a w Piasecznie ambony, chrzcielnicę oraz ławki. W Wielu konserwacji poddane zostaną malowidła w prezbiterium i na ścianach kościoła.

 

Dwa szlaki

Przez Pomorze wytyczone zostaną dwa szlaki. Pierwszy to Szlak Kościołów Książąt Pomorskich. Projekt realizowany będzie przez parafię katedralną Wniebowzięcia NMP w Pelplinie. Na szlaku znajdzie się, oprócz pelplińskiej świątyni, sześć kościołów: w Kokoszkowach, Czersku i Tczewie. Drugi szlak, tj. Szlak Sanktuariów Maryjnych Pomorza, obejmie sześć sanktuariów: w Swarzewie, Sianowie, Lubiszewie Tczewskim, Wielu oraz Kościerzynie. Wiodącą rolę w projekcie odgrywać będzie parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piasecznie.  

 

Gotowy produkt turystyczny

Obydwa szlaki turystyczne zostaną specjalnie oznakowane. Wydane zostaną mapy z oznaczeniem przebiegu trasy, a przy kościołach ustawione będą tablice z opisem zabytków. Na specjalnej stronie internetowej będzie można wirtualnie przebyć cały szlak. Dzieci i młodzież, zwiedzający Pomorze, będą mogli zbierać pieczątki za odwiedziny w każdym z miejsc na szlaku. Przewidziano również szkolenia dla przewodników. Specjalna oferta skierowana będzie do biur organizujących pielgrzymki.

 

view szablon artykułu