Aktualności

Regionalne warsztaty Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Młodzi ludzie siedzą na szkoleniu
Fot. ©Depositphotospressmaster

W Inkubatorze Starter w Gdańsku, 1 i 2 grudnia 2016 r. odbędą się coroczne szkolenia dla beneficjentów programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Szkolenie jest jednodniowe, należy wybrać datę spotkania.

Warsztaty organizowane przez Pomorski Punkt Kontaktowy Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 mają na celu przygotowanie beneficjentów do efektywnego aplikowania o środki programu. Niezbędną wiedzą podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie jest znajomość wszystkich dokumentów programowych, umiejętność poruszania się po dokumentach w celu ustalenia swoich możliwości i rozwiązań, a także zrozumienie matrycy logicznej programu.

W warsztatach mogą wziąć udział:

 • beneficjenci zainteresowani aplikowaniem o środki dostępne w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 na realizację projektu międzynarodowego w trzecim oraz czwartym naborze regularnym. Beneficjenci zgłaszający się na warsztaty powinni mieć podstawową wiedzę o programie i reprezentować instytucję/podmiot kwalifikowalny w programie.
 • beneficjenci pomorscy pierwszego naboru Seed Money Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Pierwszeństwo w zapisach na warsztaty mają beneficjenci z drugiej wymienionej grupy docelowej (dot. partnerów wiodących i regularnych w projekcie; wykluczeni zostają partnerzy stowarzyszeni).

Logika interwencji (tzw. matryca logiczna) to główny temat, którym uczestnicy będą zajmować się podczas warsztatów. Uczestnicy poznają zmiany w podejściu do programu i projektów w odniesieniu do tych obowiązujących w trakcie okresu programowania 2007-2013. Dowiedzą się, jak budować projekty w oparciu o podręcznik beneficjenta i wymagania programu w zakresie celów, produktów i rezultatów. W programie, oprócz sesji teoretycznych, zaplanowane są również ćwiczenia praktyczne.

Grupy szkoleniowe:

 • Internacjonalizacja MŚP
 • Turystyka
 • Środowisko
 • Transport
 • Edukacja i zasoby ludzkie
 • Zdolność do współpracy

 

Regionalne warsztaty w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

 • 1 i 2 grudnia 2016 r., czwartek lub piątek
 • Inkubator Starter
 • ul. Lęborska 3B w Gdańsku

Więcej: Europejska Współpraca Terytorialna 

 

view szablon artykułu