Aktualności

Pomorskie szpitale w rankingu najlepszych placówek w Polsce

Wykres rosnący i strzałka w górę
Fot. ©Depositphotos/Jut_13

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 14 grudnia ogłosiło wyniki Rankingu Szpitali 2016. W złotej setce szpitali zabiegowych wielospecjalistycznych i onkologicznych uplasowało się siedem placówek, których właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego.

 

Pomorskie podmioty lecznicze, które znalazły się w rankingu Bezpieczny szpital przyszłości:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. – na 18 miejscu,
 • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie sp. z o.o. – na 48 miejscu,
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. – na 49 miejscu,
 • Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. – na 53 miejscu,
 • Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o. – na 66 miejscu,
 • Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.:
  Szpital im. M. Kopernika – na 75 miejscu,
  Szpital im. św. Wojciecha – na 90 miejscu,
 • 7. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni sp. z o.o. – na 100 miejscu.

W kategorii „Jakość" nagrodzono 10 najlepszych szpitali w Polsce.

Wśród nich na 10. miejscu znalazł się Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Szpitale przeszły proces restrukturyzacji w latach 2012-2015 w oparciu o przepisy ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i aktualnie działają w formie spółek prawa handlowego.

Wyróżnione szpitale w latach 2007-2016 przeprowadziły szereg inwestycji, mających na celu poprawę jakości i dostępności do usług zdrowotnych, a także dostosowujących infrastrukturę do obowiązujących przepisów prawa. Samorząd województwa pomorskiego partycypował w kosztach tych inwestycji, przeznaczając na realizację inwestycji łączną kwotę 782 mln zł

Wysokie pozycje naszych szpitali potwierdzają słuszność podejmowanych decyzji restrukturyzacyjnych i uzasadniają inwestycje podnoszące dostępność i jakość usług medycznych. Szpitale te funkcjonują w formie spółek handlowych i podlegają rygorystycznym prawom rynkowym. Cieszy mnie, że jakość usług medycznych stale rośnie, o czym świadczy wzrost rankingowy nawet o kilkadziesiąt pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym – wskazuje Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Centrum Monitorowania Jakości odpowiada za merytoryczną ocenę ankiet. Badaniu poddawane są trzy główne obszary: zarządzanie (punkty przyznawane są za spełnianie wymogów sanitarnych, infrastrukturę, inwestycje i konserwację sprzętu medycznego, informatyzację, kondycję finansową), jakość opieki (punkty przyznawane są za certyfikaty jakości, akredytacje, zespoły monitorujące bezpieczeństwo pacjenta), jakość opieki nad pacjentem (punkty przyznawane są za warunki w salach operacyjnych i szpitalnych, wykształcenie i kwalifikacje kadry medycznej, politykę lekową).

W tym roku ocenie poddało się 226 szpitali na 1050 zaproszonych. Szpitale znajdujące się w rankingu reprezentują 42 proc. bazy łóżkowej i realizują 67 proc. hospitalizacji w Polsce. Szpitale, które zgłosiły się do udziału w rankingu, dysponują 79 tys. łóżek spośród zarejestrowanych 188 tys., a w ciągu roku przeprowadziły 4,5 mln ze wszystkich 7,9 mln hospitalizacji.

Od 2004 r. Ranking szpitali przeprowadzają wspólnie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostka podlegająca Ministerstwu Zdrowia, która wydaje akredytacje szpitalom oraz dziennik „Rzeczpospolita".

 

view szablon artykułu